Etter Høyesteretts avgjørelse om nedbemanning i Telenor, erklærer LO-advokat Rune Lium høylytt i DN 8. november at «ansiennitet trumfer kompetanse». Det lover ikke godt for fremtidens arbeidsliv om dette skulle være riktig, men heldigvis er det ikke slik. Høyesterett har ikke behandlet spørsmålet om ansiennitet eller kompetanse er avgjørende ved en nedbemanning. Saken handlet om hvordan en stor bedrift kan begrense den delen av selskapet nedbemanningen skal foregå innenfor. Må bedriften vurdere alle de ansatte i hele selskapet opp mot hverandre når det skal rasjonaliseres? Som her – rundt 3000 ansatte? Eller kan man fastsette mindre kretser for å unngå at alle ansatte settes i spill og får jevnlig påfyll av den uro en nedbemanningsprosess nødvendigvis medfører? Det er dette dommen handler om. Alene et teknisk søk i dommen klargjør at Høyesterett ikke på noe punkt har foretatt en vurdering av ansiennitet mot kompetanse.

Høyesterett kom ganske riktig til at den kretsen som var fastsatt var for snever. En krets på 11 personer der kun én av dem hadde den stillingstypen som skulle rasjonaliseres bort, var en for omfattende begrensing. Likevel er Høyesterett krystallklar på at det syn LO forfektet hele veien frem til skranken i Høyesterett ikke hadde noe for seg. Telenor drøftet i god topartsånd spørsmålet om utvalgskrets med de tillitsvalgte, men svaret derfra var gjennomgående at hele Telenor Norge og kun det var en riktig utvalgskrets. Heldigvis har det aldri vært slik og er det heller ikke etter denne dommen. Spørsmålet er om utvalgskrets er «saklig». Det som imidlertid nå er klarlagt, er at i vurderingen av om kretsen er saklig, kan det ha en betydning hvor mange ansatte og hvilke som omfattes av kretsen. Det må derfor foretas en samvittighetsfull vurdering av om den begrensingen i utvalgskretsen som etter alle parameter domstolene har fastlagt i utgangspunktet er saklig, likevel ikke kan benyttes fordi ansiennitet med dette mister helt eller vesentlig sin betydning. Lium burde være glad for at NHO nettopp ber sine medlemmer være oppmerksomme på dette!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.