Finansredaktør Terje Erikstad avlegger meg en vennlig visitt i sin kommentarartikkel lørdag. Formatet i intervjuet med meg dagen før ble noe tabloid, og et stort antall problemstillinger og korte svar gjorde at ett svar ikke inneholdt en komplett redegjørelse for alle elementer. Det er mitt ansvar.

Samlede nedskrivninger i USA er rundt 20 milliarder dollar. Investeringene er gjort på langt lavere dollarkurser enn i dag, men med dagens kurs er det rundt 200 milliarder kroner. Jeg er heldigvis fullt på det rene med at tap knytter seg til forholdet mellom inntekter og utgifter og at nedskrivninger, når de foretas, ytterligere påvirker resultatet. Nedskrivningene gjør i denne saken det store utslaget.

Samlet egenkapitalreduksjon i USA over årene er rundt 20 milliarder dollar, som finansredaktøren er glad jeg har forstått. Det hører med i totalbildet at Equinor har nesten én milliard fat i sikre, bokførte reserver, bokførte eiendeler og en utsatt skattefordel på 3,8 milliarder dollar.

Det er vanskelig å spore noen sjokkeffekt på aksjekursen i markedet av opplysningene om samlede tap og avskrivninger. Det kan skyldes at man kjente til tallstørrelsene fra selskapets egne opplysninger. Informasjonen overfor allmennheten og aksjonærene bør likevel bli bedre. USA vil nå bli et eget driftssegment i kvartalsrapportene, som meddelt Equinors generalforsamling sist torsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.