Det har de siste dagene vært oppmerksomhet rundt Telenors salg av vår virksomhet i Myanmar, knyttet til behandling av kunders data i det nye selskapet som overtar vår operasjon, gitt regulatorisk godkjennelse fra lokale myndigheter.

Vi forstår at mange er opptatt av dette salget. Folk i Myanmar har i over et år levd i en ekstremt vanskelig situasjon, og utsiktene fremover er dystre. Dette er utrolig trist.

Jørgen C. Arentz Rostrup
Jørgen C. Arentz Rostrup

I over et år har også Telenor Myanmars ansatte gjort det de kan for å betjene 16 millioner kunder i landet. Dette under en svært krevende sikkerhetssituasjon, og med stadige krav fra de nye myndighetene om for eksempel å stenge mobilnettverket.

Også for Telenor som eier har vi befunnet oss i en vanskelig situasjon. Vi kom til landet for å bidra til en historisk utbygging av kommunikasjonstjenester. Etter maktovertagelsen 1. februar 2021 har vi snudd hver stein for å se om vi fortsatt kunne være eier av en telekomoperasjon i Myanmar.

Etter å ha fått krav fra det nye regime om å skru på overvåkningsutstyr som er i strid med europeisk og norsk lov, så ble det etter en totalvurdering klart for oss at vi ikke lenger kunne etterleve våre verdier, internasjonal og norsk lov, og grunnleggende menneskerettigheter om vi skulle bli i landet.

Etter å ha vurdert alle alternativer besluttet vi oss for å selge virksomheten. Å ikke etterleve lokale forskrifter utgjør over tid en uakseptabel risiko for våre ansatte og partnere.

Telenor Myanmar er lovpålagt å oppbevare kundedata i flere år, og det må selskapet gjøre også når det skifter eier. Vi forstår at noen kan reagere på dette, men det er altså noe de er forpliktet til ved lov.

Å bryte eller ikke etterleve de lovene som gjelder i Myanmar kan få helt uakseptable konsekvenser for våre medarbeidere, konsekvenser som hverken Telenor Myanmar eller vi som eier kan leve med.

Situasjonen belyser vanskeligheten i situasjonen i landet og dilemmaene som utenlandske selskap i Myanmar opererer under. Vi forstår mediene og andre aktørers ønske om åpenhet og debatt rundt denne avgjørelsen. Samtidig mener vi det bør være rom og forståelse for at situasjonen er langt fra svart/hvitt og at det ikke finnes enkle veier ut av dette.

I etterkant av salget har debatten om kundedataene også kommet opp i lys av en klage til Datatilsynet fra advokatfirmaet Sands, på vegne av en mobilkunde i Myanmar. Klagen påstår at Telenor bryter EUs personvernordning. Dette er etter vår forståelse ikke riktig.

Som eier håndterer ikke Telenor asa kundedataene til virksomheten i Myanmar, og derfor gjelder ikke GDPR.

Situasjonen i Myanmar er svært alvorlig, og Telenor tar vårt ansvar for eierskapet til virksomheten i landet på største alvor. Vi må balansere en rekke vanskelige hensyn og kom til at salg er den minst ufordelaktige løsningen for våre ansatte, kunder og samfunnet rundt. I denne forbindelse var vurderinger rundt menneskerettigheter, personvern og sikkerheten til våre ansatte sentralt.

Vi deler de ansattes bekymring for utviklingen i Myanmar, og ledelsen i Telenor Myanmar har kontinuerlig dialog med ansatte for å dele informasjon om situasjonen. Telenor Myanmars ansatte benytter seg også av sin rett og plikt til å melde fra, og dette er varsler vi vil ta på største alvor.

Om lokale myndigheter gir regulatorisk godkjennelse for salget, så er det vårt ansvar å avslutte vår virksomhet på en ansvarlig måte, som ikke setter våre ansattes sikkerhet i fare. Det har vi også tenkt å gjøre.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.