Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten, skriver i et svar til Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindbo, at «å kjempe for at kvinner skal dumpe andre kvinners lønns- og arbeidsvilkår, har ingenting med likestilling å gjøre». Slik ordbruk og påstander om lønnsdumping er drøyt og feil.

Skrede viser til Velferdstjenesteutvalget (NOU 2020:13) og gjengir kun bruddstykker av konklusjonene i utredningen. Det er riktig at utvalget i snitt fant noe lavere lønnsnivå hos private helse- og omsorgsleverandører, men NOU-en viser også til at dette kan forklares i at alderssnittet hos de private er lavere enn i det offentlige.

Utvalget fant dessuten ut at det var et mangfoldig lønnssystem, ettersom helse- og omsorgssektoren er stor med mange ulike områder, og fant eksempler på at private lønner høyere enn det offentlige, og motsatt. Det er også lønnsvariasjoner mellom kommuner og mellom offentlige instanser, som i privat sektor.

De private helse- og velferdsbedriftene i NHO Geneo, har gjennomgående tariffavtaler forhandlet frem mellom arbeidstager og arbeidsgiversiden. Avtalene gir AFP-opptjening og det er lokale lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass. I NHO-avtalene utgjør lokal lønnsdannelse en betydelig faktor.

Våre medlemmer har innskuddspensjon som oftest godt over lovens minimumskrav på to prosent. Sykepleiere har lovpålagt ytelsespensjon uansett hvor de jobber.

Oslo er eget tariffområdet og er lønnsledende i Norge. Ved rekommunaliseringen av sykehjem i Oslo har man økt lønningene for noen ansatte. Når man bytter arbeidsgiver og arbeidsgiver tilhører et annet tariffområde, vil det selvsagt kunne føre til lønnsendringer for den enkelte. Tariffene er bygget opp forskjellig. Det finnes, som Skrede viser til, eksempler på at mange gikk opp i lønn da kommunen tok over sykehjem i Oslo. Men det er forskjell på å gå noe opp og ned i lønn ved bytte av arbeidsgiver og å drive lønnsdumping. Det siste er ulovlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.