Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tar i et intervju publisert i DN 21. juni til orde for en opprydding i dagens regelverk som tillater at reelle eiere av fast eiendom ikke nødvendigvis samsvarer med den eller de som er oppført som hjemmelshaver(e) i grunnboken.

Utredningsarbeidet er så vidt påbegynt, men allerede nå nevner statsråden at en tinglysingsplikt kan være løsningen. Det er naturligvis mange gode grunner til at et offentlig register som grunnboken bør inneholde informasjon om de faktiske eierforhold, hvor faren for hvitvasking og skatteunndragelser fremstår som de mest åpenbare. Hvis man ser bort fra aktører med slike motiv, er det imidlertid også gode grunner til at det gjennomføres eiendomsoverdragelser uten påfølgende tinglysing.

Et typisk tilfelle er eiendomsutvikleren som kjøper en tomt og bygger nye boliger, som skal overdras til nye eiere ved ferdigstillelse. Enhver eiendomsoverdragelse som tinglyses utløser plikt til å svare en dokumentavgift til staten på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Mange vil forsvare at det kreves en slik avgift, men de fleste er enige i at det ikke skal være nødvendig å betale dokumentavgift to ganger for det som i realiteten er en transaksjon, ref. eksempelet over. Profesjonelle eiendomsutviklere benytter seg derfor av såkalte blankoskjøter når det inngås avtale om kjøp av eiendom som skal utvikles og selges videre, og tinglysing skjer først når den nyoppførte boligen selges til sluttbrukeren.

Dersom regjeringens opprydding i tinglysingsinstituttet resulterer i at utbyggere mister denne muligheten, og i stedet pålegges å tinglyse erverv av utviklingseiendommer – som da vil utløse dokumentavgift – vil det gi uheldige utslag på boligpriser som i deler av landet allerede oppfattes som høye. Slik dokumentavgift vil for eiendomsutvikleren være nok en kostnad som må tas hensyn til ved prising av boligene når de legges ut for salg.

Dersom regjeringen foreslår en tinglysingsplikt ved eiendomstransaksjoner, bør det samtidig foretas en revisjon av dokumentavgiftsordningen. Det må i det minste åpnes for at tinglysing av eiendomstransaksjoner med formål om utvikling og videresalg av boliger skal være fritatt for dokumentavgift.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.