DN har den siste uken hatt flere oppslag der de «avslører» koblinger mellom Frp og tobakksbransjen. Det er jo interessant at en såkalt næringslivsavis velger å være selektive med hvilke næringer de mener vi politikere skal ha møte med.

Jeg tillater meg derfor å nevne at DN på lederplass i desember ønsket å avkriminalisere narkotika, men nå i januar nærmest tar til orde for å kriminalisere tobakk.

DN dedikerte forsiden og hele ti sider i lørdagsutgaven på å mistenkeliggjøre at Fremskrittspartiet har holdt en høring i forbindelse med utarbeidelsen av ny, nasjonal tobakksstrategi. Bakgrunnen for at Frp inviterte til en egen høring var at tobakksbransjen ble nektet å delta på helsekomiteens høring om den nasjonale tobakksstrategien, selv om 49 andre aktører var invitert.

Fremskrittspartiet forstår også at tobakksindustrien, som alle andre industrier og interessegrupper, har en egen agenda. Det betyr likevel ikke at vi som politikere skal stenge en hel industri ute fra demokratiet vårt. Når vi først bryter det demokratiske prinsippet om at alle skal få ytre seg, har vi krysset en farlig grense.

Vi ønsket å få innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for å få røykere over på mindre skadelige tobakksprodukter, som snus og e-sigaretter. Samtlige partier og Presse-Norge var invitert, og arrangementet ble streamet på Facebook.

Jeg mener det også er bekymringsfullt i denne saken at alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp, nektet å høre på innspill fra bransje- og brukerorganisasjonene. Dette er meg bekjent det eneste politikkområdet hvor norske politikere mener det ikke er nødvendig å ha en god dialog med bransjen. Det å nekte å snakke med tobakksbransjen i arbeidet med å redusere skadene av tobakksbruk blir som å nekte å snakke med bøndene i arbeidet med å bedre dyrevelferden i landbruket.

Videre fremstiller DN det som om undertegnede og Fremskrittspartiet bevisst begikk ulovligheter når vi inviterte bransjeorganisasjonene på høring. DN skriver følgende:

«I slutten av mai 2019 inviterte hun (Åshild Bruun-Gundersen) til en såkalt «høring» på Stortinget. Alle de andre medlemmene i komiteen, inkludert samtlige representanter fra regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, nektet å delta. De henviste til Tobakkskonvensjonen fra Verdens helseorganisasjon, hvor dette er regulert i klartekst. Bruun-Gundersen innledet med å si at Fremskrittspartiet bevisst handlet i strid med denne konvensjonen».

Vi politikere kan ikke forvente at DNs politiske journalister er jurister. Undertegnede forventer likevel at journalister siterer meg korrekt. I den grad stortingsrepresentanter er forpliktet til å følge Tobakkskonvensjonen, så er det gitt i retningslinjene «at kontakt bør kun skje i den grad det er nødvendig for å effektivt regulere den og tobakksproduktene, og i så fall bør det være full offentlighet om møtene og deres innhold». Disse vilkårene er klart oppfylt i vår høring.

Åshild Bruun-Gundersen
Åshild Bruun-Gundersen

Jeg minner om at opptaket av møtet det henvises til fortsatt ligger tilgjengelig på min Facebook-side. Dette forsikret jeg meg selvsagt om før jeg avholdt en slik høring på Stortinget, og det var et viktig poeng i den offentlige debatten som gikk i en rekke medieflater våren 2019. Jeg finner det derfor meget underlig når DNs journalister fremstiller tobakkskonvensjonen på en uriktig måte gjennom å gi inntrykk av at et totalforbud mot kontakt med tobakksbransjen er regulert i «klartekst», jf. sitatet ovenfor.

Problemet i dagens samfunn er ikke at vi snakker for mye med organisasjoner eller personer vi er uenige med, men heller det motsatte: Flere og flere faller tilbake til sitt eget ekkokammer, uten å møte noen motstemmer. Derfor kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å ha møter med tobakksindustrien og alle andre lovlige industrier i Norge.

Vårt mål er å redusere skadevirkningene av tobakk, og da må også bransjen få lov å bidra.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.