DN har i det siste omtalt ESG-aksjer i flere artikler: Reporter Jonas Solgård skriver om Sisseners jakt på gode ESG-aksjer og kommentator Thor Chr. Jensen hadde nylig en artikkel om ESG-aksjer som surfer på den grønne bølgen. DNs medarbeidere bruker «ESG-aksjer» som et samlebegrep på selskaper som vil bidra til et mer bærekraftig samfunn, ettersom Scatec Solar, Tomra og NEL ofte trekkes frem.

Kristian R. Andersen
Kristian R. Andersen

ESG er en forkortelse for «environmental, social, governance», på norsk: miljø, sosiale og styringsmessige forhold. Ethvert stort selskap, enten det har oljeutvinning eller resirkulering som forretningsmodell, må følge opp vesentlige risikoer knyttet til ESG – det er et krav i regnskapsloven (§ 3–3 c for spesielt interesserte). Det er mer oppsiktsvekkende om noen vil investere i «ikke-ESG-aksjer» – det er å kaste penger etter selskaper som ikke har kontroll på vesentlige risikoer.

På engelsk benyttes begrepet «impact» om selskaper som bidrar til positiv endring, utover finansiell avkastning. Kanskje DN heller burde benytte «endringsaksjer» om det de prøver å beskrive? Finanstilsynet skal innarbeide EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet og bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren i norsk regelverk. Når regelverket er på plass, blir det enklere å vurdere om selskaper og fond bidrar til positiv endring. Sunn skepsis til «endringsaksjer» med skremmende høye PE-verdier, er en helt annen sak.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kanskje DN heller burde benytte «endringsaksjer» om det de prøver å beskrive?