Hanne Sophie Greve, lagmann ved Gulating lagmannsrett i Bergen og tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD)

Torturistenes akilleshæl

Det er ikke alltid lett å undervise mot tortur, men ett argument lyttes det til selv i prekære krigssituasjoner der alt er blodig alvor.

Publisert: Oppdatert:

Amerikanske styrker går i land i Normandie i juni i 1944. I forkant «skapte» man en fantomhær, et annet sted, som lurte Hitler og de tyske styrkene til å tro at landgangen var todelt. Informasjonen om den falske hæren fikk tyskerne blant annet fra franske agenter – som under tortur avslørte detaljer om en strategi de selv trodde var reell.
Amerikanske styrker går i land i Normandie i juni i 1944. I forkant «skapte» man en fantomhær, et annet sted, som lurte Hitler og de tyske styrkene til å tro at landgangen var todelt. Informasjonen om den falske hæren fikk tyskerne blant annet fra franske agenter – som under tortur avslørte detaljer om en strategi de selv trodde var reell. (Foto: NTB Scanpix)