Jon Martin Denstadli, førsteamanuensis NTNU Handelshøyskolen, Tom Erik Julsrud, forskningsleder Transportøkonomisk institutt og Per Morten Schiefloe, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Grønn yrkestransport

I personbilmarkedet er utfasingen av fossilt drevne biler godt i gang. Nå må vi elektrifisere varebilparken.

Publisert: Oppdatert:

I fjor ble det bare registrert 607 nye el-varebiler i Norge, og kun 0,6 prosent av varebilene som kjører rundt på norske veier går på elektrisk drift, skriver forfatteren.
I fjor ble det bare registrert 607 nye el-varebiler i Norge, og kun 0,6 prosent av varebilene som kjører rundt på norske veier går på elektrisk drift, skriver forfatteren. (Foto: Kjersti Binh Hegna)