I et innlegg i DN spør TV 2s Trygve Rønningen hvem som skal ta ansvar for det norske innholdet.

Canal Digital er villig til å betale vesentlig mer for kanaler som har norsk innhold. Forhandlingene mellom Canal Digital og TV 2 dreier seg således ikke først og fremst om norsk eller utenlandsk innhold. Dethandler om å legge til rette for at folk får se innholdet fra TV 2s kanaler når de vil og hvor de vil – til en pris de er villig til å betale.

Innhold må være tilgjengelig

Vi er enig i at norsk innhold skal være synlig og tilgjengelig i strømmetjenestene våre. Canal Digital løfter gladelig frem norske publikumsfavoritter, enten det er snakk om «Neste Sommer» eller «Farmen». TV 2 består imidlertid heller ikke bare av norsk innhold, men også av svært dyrekjøpte sportsrettigheter og amerikanske serier.

Skal innholdet nå ut, kan ikke tilgjengeligheten begrenses til TV 2 sin egen strømmetjeneste, eller gis en pris kundene ikke vil betale.

Det blir hverken allmennkringkasting eller særlig mye norsk innhold av slikt.

Vårt samfunnsansvar

Canal Digital jobber aktivt for å bringe norsk innhold ut til alle våre kunder, gjennom milliardinvesteringer i infrastruktur for distribusjon av innhold, i moderne løsninger som gir folk en god brukeropplevelse og ikke minst gjennom å kjøpe og aktivt markedsføre godt norsk innhold.

1. mai inngikk Telenor et utvidet samarbeid med rettighetsorganisasjonen Norwaco og kringkastersammenslutningen UBON. Avtalen har en årlig verdi på over 100 millioner kroner, og en vesentlig del av pengene går nettopp til de rettighetshaverne som står bak norske tv-produksjoner.

Vi gjør det i tillegg mulig for TV 2 å nå bredt ut med sitt innhold, og vi bidrar til at TV 2 får flere hundre millioner kroner i distribusjonsinntekter fra våre kunder – inntekter de kan bruke til å produsere mer norsk innhold.

På vegne av våre kunder er vi imidlertid også opptatt av at TV 2 ikke skal prise seg ut av markedet, slik at det norske innholdet taper terreng til fordel for det utenlandske. Derfor er dette også en diskusjon om pris.

Vi kan ikke kjøre med håndbrekket på

Både kringkastere og distributører må endre seg i takt med de rådende forventninger og krav fra folket. Hverken vi eller TV 2 kan kjøre med håndbrekket på i møte med fremtiden; vi må møte den på en offensiv og proaktiv måte.

Det betyr å tilby å se hva man vil, når man vil og hvor man vil – til en pris man er villig til å betale.(Vilkår)