Nylig var et av Polens største transittmottak i ferd med å gå tom for tynne, spesialtrykte plastarmbånd. Det kunne vært en triviell sak – om det ikke var for at nettopp armbåndene skiller de virkelige hjelperne fra folk som eventuelt har kriminelle hensikter overfor de sårbare flyktningene.

Terje Christensen
Terje Christensen

Marerittet for alle ved transittmottaket på den polsk-ukrainske grensen, er at barn eller kvinner skal forsvinne og bli tatt av menneskehandlere. Et av mottrekkene er utdeling av armbånd med påtrykte, unike QR-koder og synlige bokstav/tall-koder til godkjente sjåfører og hjelpere.

Helt fra dag fire etter Russlands invasjon i Ukraina har den norske frivillige og ulønnede organisasjonen Helpers.no hatt medarbeidere ved mottaket. Misjonen deres er å hjelpe de lokale hjelperne med datastøtte og «backoffice»-systemer».

Ståle Walderhaug
Ståle Walderhaug (Foto: Privat)

Det vil si: gi bistand som skal la førstelinjehjelperne få konsentrere seg om flyktningene.

Da mankoen på plastarmbånd kom for en dag, sendte organisasjonen en bønn om hjelp til Sintef hjemme i Norge. Det resulterte i et lite og uvanlig teknologiprosjekt som Sintef Nord tok regningen for: utvikling av printerprogramvare på nattetid, med krigens tidspress som altoverskyggende rammebetingelse.

Lignende prosjekter viet ulike it-formål vil trengs i akuttfasen, også etter krigsutbrudd andre steder, og etter naturkatastrofer. Men selv denne bistandstypen vil neppe få et stort nok format om den skal baseres kun på barmhjertighet eller tiggerbrev til myndighetene.

Transittmottaket «Tesco-senteret» ligger en mil fra grensestasjonen Medyka. Senteret er et nedlagt supermarked som i dag gir ukrainske flyktninger tak over hodet og hvile etter flukten.

Hit kommer fem tusen mennesker hvert døgn. Her blir de registrert, får mat pluss en madrass, feltseng eller pall å sove på, før de neste dag transporteres videre til sitt neste bestemmelsessted.

Gjennom sine mange ukers fysiske tilstedeværelse her, har Helpers.no sett at mottaket har flere problemer som it-industrien kan avhjelpe.

Behovet for akuttinnsats av den typen Sintef bidro med, gjør seg gjeldende fordi det gjerne tar flere uker før de tunge, profesjonelle bistandsorganisasjonene er fysisk på plass.

Men skal det bli mer enn noen få frivillige gratisstunt ut av dette, må vi finne forretningsmodeller som gjør akutte it-hjelp-prosjekter økonomisk bærekraftige.

En mulig modell er denne:

  • Helpers.no skal uansett tilby sine «hjelp-til-hjelperne-tjenester», også når Ukraina skal gjenoppbygges.
  • Inspirert av Virgin-gründer Richard Bransons slagord om at «It's good business to be good», vil organisasjonen informere ordførere i utbombede regioner om at den allerede har bidratt til å ta vare på ukrainske kvinner og barn.
  • I samme åndedrag vil Helpers.no navngi sine samarbeidspartnere. Å figurere på denne listen kan bli verdifullt for aktører som ønsker å bidra til gjenoppbyggingen.

Forskning nettopp på effektive prosesser for programvareutvikling er et av Sintefs satsingsområder. Men utfordringen som kom med henvendelsen fra Helpers.no, brøt med alt som er vanlig for slike prosjekt.

Programmering via «skyen» av plastprinteren som sto i Tesco-senteret, var rett nok en høyst overkommelig oppgave. Men vanlige hensyn som «la kunden teste en tidligversjon» og «glem nå ikke it-sikkerheten», måtte vike for «bli ferdig kjappest mulig» og «gjør løsningen sikker nok, ikke mer».

Programkoden er for lengst overdratt vederlagsfritt til Helpers.no. Organisasjonen ønsker nå å rekruttere «en armé av utviklere/it-spesialister», og har begynt å spesifisere andre it-systemer som Tesco-senteret trenger. Deriblant:

  • Elektronisk søknadsskjema for rekruttering av frivillige, med rom for dokumentasjon som gjør det mulig å luke ut uønskede/kriminelle søkere.
  • «Bestillingssystem» som spesifiserer ønsker om donasjoner overfor ulike givere. Altså et alternativ til generelle ønskelister, som eksempelvis kan ha «soveposer» som punkt én – noe som kan gi «overoppfylling» av ønsket om akkurat soveposer.
  • Logistikksystem som gir bedre oversikt over mottatte gaver som kommer inn til, og leveres ut fra, transittmottak.

Nesten hele hjelpeapparatet som har stilt opp for flyktningene i Polen i akuttfasen, både i første- og andrelinjen, består av frivillige, ulønnede mennesker. Det står det respekt av.

Organisasjonen ønsker nå å rekruttere «en arme av utviklere/it-spesialister»

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.