Innlegg fra SSB-forskere: Selektiv ulikhetsbeskrivelse fra kommunalministeren

Nikolai Astrup siterer oss på at de offentlige tjenestene bidrar til å redusere inntektsulikheten, men han velger å se bort fra en viktig setning.

Inntekter opptjent i et selskap er selskapets kapital inntil det utbetales til aksjonær, skrev Nikolai Astrup i et innlegg i DN onsdag.
Inntekter opptjent i et selskap er selskapets kapital inntil det utbetales til aksjonær, skrev Nikolai Astrup i et innlegg i DN onsdag.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 2. September 2021, kl. 11.07Oppdatert 2. September 2021, kl. 11.07