I løpet av de siste dagene har det blitt publisert en rekke artikler basert på svært emosjonell og falsk informasjon om den nylig vedtatte ungarske barnevernloven. Ettersom artiklene gjentatte ganger anklager Ungarn for homofobi og diskriminering av seksuelle minoriteter, er det nødvendig å gjøre oppmerksom på følgende:

Ungarn har partnerskapslov for homofile: Det har vært mulig å inngå partnerskap for par av samme kjønn siden 2009, noe som gir nesten like rettigheter som ektefellene har (for eksempel i arvesaker). I noen EU-land er muligheten for å leve sammen ikke engang regulert. Den nye loven påvirker altså ikke på noen måte livsstil og eksisterende rettigheter for voksne over 18 år.

Kjernen av loven er å fremme barnas beskyttelse mot seksuell påvirkning: Barna er rett og slett ikke modne nok til å bearbeide en slik påvirkning på grunn av sin alder. De har rett til uforstyrret biologisk og mental utvikling i samsvar med sitt eget kjønn. Dette utelukker imidlertid ikke å yte individuell hjelp til andre barn i samarbeid med foreldrene, psykologene og skolen.

Loven sikrer foreldreansvaret, en fundamental menneskerettighet i FNs Verdenserklæring som er også nedfelt i EUs charter om grunnleggende rettigheter artikkel 14 (3):

«the right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected»

Når barna er over 18 år, kan de selv gjøre sine valg, men mens de er barn, er det foreldres ansvar og plikt å oppdra dem i samsvar med sine verdier.

Dessverre pågår det stadig mer debatt over hele Europa der det ønskes å øke den ideologiske rollen til staten og ulike ikke-statlige organisasjoner i skolen mht. gjelder seksualundervisning for barn. Forbundsdagen i Tyskland stemte nylig med et knapt flertall ned et slikt forsøk, og i Italia protesterer Vatikanet mot vedtagelsen av en lov fordi den truer religionsfriheten for katolske skoler og institusjoner med hensyn til det tradisjonelle ekteskap og familie. For ikke å snakke om bruken av hormonbehandling hos mindreårige, som det dessverre allerede er eksempler på i flere land, og som forårsaker irreversibel skade.

Europaparlamentet har nylig vedtatt en rapport, som fremmer abort og vil at den statlige trygdeordningen skal dekke kostnadene for kjønnsskifte, samtidig som å undervise barn allerede i ungdomsskolen i radikal kjønnsideologi. Det er ikke tilfeldig at den har vekket en het debatt. Etter 40 år med kommunisme er folk i Ungarn klar over hva det betyr og hvilken skade det forårsaker om generasjoner oppdras etter ideologiske prinsipper som også marginaliserer eller ekskludere foreldre.

Hvis disse kontroversielle rapporter som er gjenstander for «skjult lovgivning» fører til at europeiske normer som ikke er nedfelt i lov, men som under politisk- og mediepress og samtidig uten reell juridisk myndighet forventes å bli akseptert, vil ikke bare religionsfriheten, men også demokratiet bli skadet – slik at avgjørelsen ikke lenger er effektiv for statsborgerne, og de ikke lenger vil ha et reelt valg mellom verdier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.