Morten Andreas Meyer i Huseierne skriver i DN 6. januar om det han hevder er skatteutvalgets fem myter om boligskatt. Dessverre er de såkalte mytene delvis oppkonstruert, og Meyer bommer i flere resonnementer.

  • Myte 1: Folk flest investerer i eget hjem for å tjene penger og bli rike.

Dette er ikke utgangspunktet eller en nødvendighet bak argumentene om boligskatt, men en stråmann satt opp av Meyer.

  • Myte 3: Høyere boligskatt gir lavere boligpriser.

Det faktum at boligprisene har steget samtidig med at boligskattene har økt, er på ingen måte en indikasjon på at boligskatt ikke gir reduserte boligpriser. Denne påstanden bygger på et feilaktig premiss, nemlig at ingen andre faktorer som bidro til boligprisvekst spilte en rolle i denne perioden. Dersom beskatningen ikke hadde økt, er det derimot gode grunner til å tro at boligprisene hadde steget mer.

For eksempel foreligger det forskning som beregner betydelig boligprisfall av en økning i boligskatt (innlegg i DN 3. januar). At det finnes andre tiltak for å dempe boligprisveksten, som for eksempel økt boligbygging, er relativt ukontroversielt, også i skatteutvalget, vil jeg anta.

  • Myte 5: Dagens boligbeskatning øker forskjellene.

Det er en positiv sammenheng mellom verdien på boligen til folk og inntekten deres, og de som står utenfor markedet er i stor grad lavinntektsgrupper. Også her peker forskning på at boligskatt i Norge virker omfordelende.

Meyer avslutter med at diskusjonen fremover må ta utgangspunkt i fakta og ikke myter. Dessverre bygger noen av «mytene» Meyer legger frem på feilaktige premisser og er derfor lite konstruktive.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.