Jeg er svært overrasket over flere usanne uttalelser som kommer fra CEO i statseide Norfund, Tellef Thorleifsson, i fredagens artikkel i DN vedrørende Green Resorces. Disse er så grove at de ikke kan bli stående uten korreksjon.

  • «Egenkapitalen er tapt» – Dette er usant. Green Resources har avgitt regnskap for 2018 som viser en bokført positiv egenkapital på NOK 778 millioner. Verdiene baserer seg på eksterne verdivurderinger og regnskapet er signert av styret i Green Resources som består av undertegnede og fire representanter utnevnt av Norfund og Finfund, hvor av tre er ansatte i utviklingsbankene.
  • «Eierne stiller ikke med nye penger» – Dette er usant. De private eierne i Green Resources har tilført selskapet mange hundre millioner kroner bare de siste årene gjennom gjeldskonvertering og frisk kapital. Senest i sommer ble gjeld eid av de private aksjonærene konvertert til egenkapital. I diskusjonene de private aksjonærene har hatt med Norfund og Finnfund har aksjonærene vært klare på at de er villige til å stille med ytterligere friske penger til selskapet dersom forutsetningene er fornuftige. Problemet har vært at Norfund og Finfund ønsker at de private aksjonærene skal investere på en betydelig høyere verdivurdering enn det Norfund selv har gjort.
  • «Selskapet drives på kreditors regning» – Dette er kanskje den mest alvorlige usannheten da dette impliserer at styret bryter norsk lov. Det er ikke lov i Norge «å drive for kreditors regning». Styret i Green Resources har sørget for at langsiktig finansiering av driften er på plass.

Ut over dette har jeg lyst til å kommentere på Thorleifsson sin kommentar om at jeg er skuffet fordi jeg ikke har hørt fra han personlig. Til det kan jeg kommentere at det ikke er viktig for meg å kommunisere med Thorleifsson personlig. Det som er viktig er at Thorleifsson som øverste sjef i Norfund tar ansvar. Green Resources er potensielt et viktig selskap som har og vil kunne ha store positive innvirkninger i Øst Afrika. Selskapet har skapt tusenvis av arbeidsplasser i Øst Afrika og plantet flere millioner trær. I tillegg er Green Resources en av de største norske private investeringene i Afrika(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.