Innlegg: Karikert om «akademisering» av sykepleie og andre høyskolefag

Halvparten av tiden i sykepleierstudiet går med til praksis. Teoriutvikling som er lite relevant i yrkessammenheng finnes, men vi må skille mellom velbegrunnet og feilslått akademisering.

For å kunne utøve sitt arbeid på en god måte, må dagens studenter utvikle både praktiske ferdigheter i et yrke, etisk dømmekraft og analytiske ferdigheter, skriver Oddgeir Osland.
For å kunne utøve sitt arbeid på en god måte, må dagens studenter utvikle både praktiske ferdigheter i et yrke, etisk dømmekraft og analytiske ferdigheter, skriver Oddgeir Osland.Foto: Javad Parsa
Publisert 11. June 2021, kl. 12.49Oppdatert 11. June 2021, kl. 12.49