Mette Kalager, styreleder ved Oslo by Steinerskole, bruker sterke bilder i sitt innlegg 14. august om våre grep for å styrke fellesskolen, og stramme inn på privatskolefeltet.

La meg aller først si at regjeringen ønsker supplementer til den offentlige skolen, både når det gjelder alternativ pedagogikk, internasjonale skoler og livssynsskoler. Jeg er også overbevist om at alle foreldre ønsker det beste for sine barn, og velger skole til ungene sine med mål om en best mulig skolegang.

Samtidig mener regjeringen det er galt at vi stadig får flere privatskoler som i realiteten tilbyr det samme som den offentlige skolen, og dermed trekker ressurser ut av det offentlige og inn i det private. Når penger tas ut av den offentlige skolen, og over på privatskolebudsjettet, kan det gå ut over tilbudet til alle de som går i den offentlige fellesskolen.

Regjeringen har arvet en skolesektor der nesten 60 prosent flere går på en privat grunnskole i dag enn hva som var tilfelle i 2013. Hver eneste måned, de siste tiårene, har Norge fått én ny privatskole. Samtidig har det blitt tre færre offentlige skoler. Da er det ikke lenger snakk om mangfold, men om dårligere tilbud og svekkede muligheter for barna våre. Dette er en utvikling vi vil stanse.

Vi kan ikke fortsette med en finansiering der vi får parallelle skoler hvor elever som tidligere gikk i samme klasserom, nå deler seg etter lommebok og bakgrunn. Derfor kuttet vi rundt 30 millioner i dårlig begrunnede særtilskudd til private skoler i årets statsbudsjett. Vi har sett at særtilskuddene er blitt tildelt vilkårlig og ikke på bakgrunn av faglige vurderinger eller som følge av faktiske behov på den enkelte skole.

Samtidig opprettholdt vi det ordinære statstilskuddet til disse skolene, som utgjør langt mer enn 30 millioner. I år er det bevilget over seks milliarder kroner i lovfestet tilskudd til private skoler. I tillegg videreførte regjeringen i underkant av 300 millioner kroner i særtilskudd. Sistnevnte går blant annet til tilskudd til kapital- og husleiekostnader, som Kalager etterspør.

Mange private skoler representerer områder som dekker spesielle samfunnsbehov og som faktisk utgjør et reelt supplement til fellesskolen. Vi ønsker en skole som møter fremtidens kompetansebehov, og hvor alle kan oppleve læring og mestring. Vi hegner om fellesskolen fordi den er en av de viktigste forklaringene på at Norge er et land med små forskjeller, sterke fellesskap, og like muligheter for alle.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.