Samfunnsøkonomene Svend Boye og Ove Skaug Halsos skriver i DN 27. desember at årsaken til den ekstraordinære situasjonen der hele befolkningen utsettes for tiltak som normalt ikke er akseptable – delvis er på grunn av de uvaksinerte. De foreslår derfor en koronaavgift for uvaksinerte. For ifølge Boye og Skaug er det de uvaksinerte som påfører helsevesenet og andre deler av velferdsstaten økte kostnader.

Dessverre så bidrar slike utsagn til å kamuflere det som er den egentlige utfordringen i forbindelse med pandemien. Ingenting er blitt gjort med den manglende intensivkapasiteten hverken før eller under pandemien. Det ble kun valgt én strategi – vaksine – som skulle løse situasjonen.

Når vi snart går inn i det tredje året med pandemien, er smitten svært høy til tross for at 92 prosent av befolkningen er vaksinert. Vi må derfor komme til en erkjennelse om at vaksinen hverken garanterer fravær av smittespredning eller komplikasjoner fra korona. Myndighetene har også presisert at årsaken til tiltakene er basert på den nye varianten av korona, omikron, og at vaksinepass har lite effekt som smitteverntiltak.

For øvrig har det gjennom hele pandemien blitt satt spørsmålstegn ved lovligheten av myndighetenes smitteverntiltak.

Vi ønsker alle en løsning på den utfordrende situasjonen, og det er forståelig at mange er oppgitt og frustrert. Løsningen er imidlertid ikke å gå til angrep på uvaksinerte. Det er ikke bare urimelig, men kan også bli politisk farlig.

Det er flere grunner at til at mennesker velger å ikke vaksinere seg. Noen har sykdommer eller svakheter som tilsier til at det ikke er forsvarlig å ta vaksinen. Andre har en av de største vaksinekatastrofene i nyere tid, i forbindelse med svineinfluensaen, friskt i minne. Kritiske innspill fra Vaksineaksjonen ble avvist som myter og konspirasjonsteorier. Det samme synes å gjenta seg 11 år etterpå.

Så er det også de som har lest seg opp på vaksinens egenskaper, med hensyn til både bivirkninger og den usikre effekten av vaksinen, og på dette grunnlaget ikke ønsker å ta vaksinen.

I løpet av de to siste årene så er det ifølge FHI rapportert inn 1258 covid-19-assosierte dødsfall, noe som betyr at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Til sammenligning døde cirka 1400 mennesker av influensa i sesongen 2017–2018.

Det er også viktig å forholde seg til at det også foreligger 233 vaksineassosierte dødsfall. Legemiddelverket har i tillegg mottatt 45.153 meldinger om mistenkte bivirkninger av vaksinen. Omtrent halvparten er behandlet, og av disse er det 4203 meldinger som klassifiserer som alvorlige. Dette inkluderer hjerteposebetennelse, blodpropp i lungene, besvimelse, underlivsblødninger etter overgangsalder, hjertemuskelbetennelse, dyp venetrombose, anafylaktisk reaksjon, blodpropp, hjerterytmeforstyrrelser, blodpropp eller blødning i hjerne. (Legemiddelverket 16.12.2021).

Det sier vel seg selv at dette er noe som ikke bare belaster de som blir direkte eller indirekte berørt av bivirkningene. Konsekvensene blir også store for helsevesenet og samfunnet for øvrig.

Diskriminering og segregering av enkelte grupper i samfunnet forutsetter at det gjøres på et saklig grunnlag. Inngripende tiltak må kunne dokumenteres i forhold til om det er nødvendig, om det tjener formålet og ikke minst om det finnes andre alternative tiltak som er like gode.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.