I Dagens Næringsliv 24. februar skriver Inger B. Ørstavik at «vi trenger ny lovgivning for patenter som er utviklet med støtte fra det offentlige».

I utgangspunktet tar dagens «Lov om patenter» hensyn til regulering av eneretten for patenter hvor «viktige allmenne interesser» står på spill. (ref. Patentloven §47 som omhandler tvangslisens).

Å komme med ytterligere lovendringer for alle spesialtilfeller som kan oppstå, vil kun skape mye mer byråkrati hvor mennesker er døde lenge før byråkratiet har fattet lovlige beslutninger etter at alle tenkelige instanser har fått uttalt seg.

Allerede i dag har vi også «Lov om arbeidstageroppfinnelser» som omhandler patenter med basis i universitets miljøer, hvor det offentlige også er inne med finansieringer.

Ørstavik skriver videre at «Markedet sikrer ikke demokrati og folkehelse», men sikrer demokratiet en rettferdig fordeling av fellesskapets ressurser i dag?

Det er jeg langt mer i tvil om, all den tid at selv vårt verdigrunnlag som skal være basert på likhet, svikter helt fundamentalt ved mange viktige områder hvor våre felles verdier skal fordeles.

Jeg ser at både private og offentlige virksomheter kan svikte på helt fundamental måte, men private virksomheter uten god etikk og moral kan vi holde oss unna, langt lettere en når det er offentlige monopol virksomheter som svikter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.