Norges Banks kronesalg i valutamarkedet

På kort sikt kan vi ikke utelukke at våre kronesalg påvirker kronekursen – de skjer ikke nødvendigvis samtidig med oljeselskapenes kronekjøp. Over tid er det oljepengebruken som betyr noe i valutamarkedet.

Nedgangen i petroleumsprisene den siste tiden har trolig ført til at oljeselskapene har redusert sine kronekjøp, mens Norges Banks kronesalg har gått mindre ned, skriver Gaute Langeland.
Nedgangen i petroleumsprisene den siste tiden har trolig ført til at oljeselskapene har redusert sine kronekjøp, mens Norges Banks kronesalg har gått mindre ned, skriver Gaute Langeland.Foto: Mona Pedersen
Publisert 22. May 2023, kl. 17.52Oppdatert 22. May 2023, kl. 17.52