Mari Rege viser liten forståelse for fagfolks vurderinger og erfaringer i sin kronikk i Dagens Næringsliv 23. oktober, hvor hun skriver til oss som har betenkninger mot faget «livsmestring» i skolen, at vi tar feil om hvor ansvaret legges.

Da jeg studerte, ville jeg ha vært for livsmestringsfaget. I løpet av studiene lærte jeg fakta om følelser som burde vært pensum på barneskolen. Det endret seg da jeg så hvor galt det går med en gang følelsene blir vanskelige. Å snakke om og å dele følelser er en risikosport. Man vet ikke hva som skjer.

Jeg har behandlet nok av mennesker som har droppet ut av skolen på grunn av presset om å delta i gruppearbeid eller holde presentasjoner. Lærere har gjerne lært at eksponering fungerer mot sosial angst, men de har ikke lært at eksponering er en komplisert, strukturert prosedyre som krever solid kompetanse for ikke å gjøre vondt verre.

Jeg har veiledet over 200 foreldre som har barn som sliter på skolen og hvor høy iq er en del av bildet. I de sakene jeg har hatt, har jeg sett nok av rektorer og lærere som tror de kan stille diagnoser: Gutter som ikke kan ha adhd fordi de er for høflige, jenter som ikke kan være dyslektikere fordi de ikke ligner på noen andre dyslektikere.

Jeg vet ikke hvor vanlig det er, men de tilfellene jeg har sett kan ikke være annet enn toppen av isfjellet.

Jeg ser hvordan lærere bruker teoriene til Carol Dweck («growth mindset»), Robert Rosenthal (Pygmalion-effekten), Howard Gardner («multiple intelligenser»), Angela Duckworth («grit») lenge etter at de er motbevist eller erstattet.

Da mister jeg imidlertid ikke tilliten til at lærere kan undervise i de fagene det er meningen at de skal undervise i. Jeg mister tilliten til at de kan takle de følelsesmessige sidene ved de sosiale og individuelle prosessene som de risikerer å slippe fri, uten å ha flere års fordypning i å håndtere slikt.

Livsmestring vil antagelig fungere helt fint i klasser hvor hverken elevene eller lærerne har noen diagnoser eller vanskelig bakgrunn – men når «følelser» blir vanskelig, blir det fort veldig vanskelig. Rege ser ut til fullstendig å mangle forståelse for dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.