Mette Nord, leder av Fagforbundet, skriver i et innlegg i DN 14. juni at Norge trenger et næringsliv som skaper verdier, som driver innovasjon, utvikling og produksjon til samfunnets beste. Det er jeg helt enig i.

Det er derimot veldig vanskelig å forstå hvorfor hun ikke synes det er lurt å nyttiggjøre seg næringslivet til også å bidra til innovasjon og utvikling på områder hvor det offentlige har leveringsansvaret. I privat næringsliv et det å tjene penger et sterkt motiv for utvikling, innovasjon, effektiv drift og dermed verdiskaping.

I Norge har vi i all hovedsak gode erfaringer med å ha en miks av offentlig og privat drevne tjenesteprodusenter innenfor velferdssektoren. De stimulerer hverandre, noe som i all hovedsak bidrar til bedre tjenester til brukerne.

Produksjonen av tjenester i velferdssektoren skaper verdier, og vi har alle glede av at de blir størst og best mulig i forhold til de ressursene som settes inn.

Brukertilfredsheten til private velferdsleverandører er høy, ofte noe høyere enn til de offentlige. Private leverer derfor verdier, stikk i strid med Nords påstand om at de «flytter verdier».

Nords svar på kritikken hun har fått for å sette merkelappen «bendelormøkonomi» på private velferdsleverandører, er forunderlig. Andre har brukt ordet først, skriver hun, til og med i utlandet.

En bør kunne forvente at lederen av en stor fagforening i Norge selv tar ansvaret for, og står for, de begreper og ord hun bruker, og ikke skylder på andre. Dette er noe man prøver å lære barn i barnehagen og skolen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.