Vi er bekymret for en unødig dyr omstilling

Ola Kvaløy, medlem i Klimautvalget, hevder i DN 3. mai at Sokkeldirektoratet «setter spørsmålstegn ved politisk vedtatte klimamål, nedfelt i klimaloven».

Ved å utelate muligheten for kvotekjøp, foreslår Klimautvalget derimot å endre klimaloven ved at alle utslippskutt skal tas i Norge. Det vil utvilsomt bli mye dyrere, skriver artikkelforfatteren. Her Equinors lng-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.
Ved å utelate muligheten for kvotekjøp, foreslår Klimautvalget derimot å endre klimaloven ved at alle utslippskutt skal tas i Norge. Det vil utvilsomt bli mye dyrere, skriver artikkelforfatteren. Her Equinors lng-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.Foto: Gunnar Blöndal
Publisert 6. May 2024, kl. 11.43Oppdatert 6. May 2024, kl. 11.43