DN uttrykker på lederplass 28. oktober bekymring for at jeg er for opptatt av handelsbalansen. DN bør være mer bekymret for at Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene, og at omstillingen til en klimavennlig økonomi går for sakte.

Regjeringen tar ikke utgangspunkt i handelsbalansen alene når vi skal føre en politikk som bidrar til å få flere i jobb, skape aktivitet over hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene. Jeg har imidlertid etterlyst mer kunnskap og åpenhet om hvordan det faktisk står til med omstillingen. Derfor er vi i full gang med å utvikle et indikatorsett for omstillingsevnen i norsk økonomi.

Utenrikshandel er blant utviklingstrekkene ved økonomien vi kommer til å følge godt med på, men vi skal se det i sammenheng med blant annet verdiskaping, investeringer, produktivitet, sysselsetting, innovasjonsevne og økonomisk vekst satt opp mot klimagassutslipp. Slik kan vi bidra til en opplyst debatt og sikre at samspillet mellom næringslivet og staten blir mest mulig effektiv og treffsikker.

Jeg håper DN er enig i at å handle med andre land gir gevinster på flere måter. Valutainntekter er én av disse. På sikt vil en økende andel av Norges valutainntekter genereres i konkurranseutsatte fastlandsnæringer.

Eksport gir oss dessuten muligheten til å nå nye markeder, utnytte stordriftsfordeler og bruke våre fortrinn. Det fører også til økt produktivitet, særlig på grunn av skjerpende konkurranse, innovasjon og teknologideling. Dette bidrar til økt samlet verdiskaping i hele økonomien, noe som er et av de viktigste målene til denne regjeringen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.