DN på lederplass etterlyser tiltak for å sette forbrukerne i stand til å velge seriøse bilvaskevirksomheter (22. juni). Løsningen er allerede utredet og presentert. Nå venter vi på myndighetene.

Hvert år vaskes det flere millioner kjøretøy mot vederlag i Norge. De fleste av disse vaskes i bilvaskeanlegg tilknyttet landets bensinstasjonsnæring. Samtidig er det svarte markedet for bilvask anslått til å utgjøre 200 millioner kroner.

Når forbrukere velger å vaske bilen sin hos useriøse aktører har det alvorlige konsekvenser for både arbeidsliv og miljø. Ifølge A-krimsenterets tilsynsrapport er omtrent halvparten av bilvaskefirmaene som ble undersøkt enten mistenkt for, eller kan knyttes til, bruk av ulovlig arbeidskraft. I rapporten meldes det også om at man for alle (Sic!) de undersøkte virksomhetene fant brudd på arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Mange av de undersøkte virksomhetene bryter sentrale bestemmelser på området for miljø og utslipp. I verste fall gjør dette uopprettelig skade på naturen.

Vi har i forlengelsen av utfordringene i bilvaskmarkedet bedt myndighetene etablere en godkjenningsordning for bilvask gjennom å utvide eksisterende godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. Vårt initiativ støttes av et enstemmig bransjeprogram for bil bestående av representanter fra både myndighetene og arbeidstager- og arbeidsgiversiden.

En godkjenningsordning for bilvask vil gjøre det enkelt for forbrukerne å velge virksomheter som driver lovlig. I tillegg vil en slik ordning gi myndighetene et nytt våpen i kampen mot de useriøse aktørene. DNs omtale av de useriøse aktørene i bilvaskebransjen bekrefter at det haster med å få på plass godkjenningsordningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.