«Skit i verden, leve Norge». Ifølge Jens Ulltveit-Moe er det dette vi står for, vi som har kritiske innvendinger mot vindkraftutbyggingen. «Investoren er sterkt kritisk til dem som kaller seg naturvernere og er blant de kraftigste motstanderne av vindkraft i Norge», ifølge DN 7. oktober. Stemmer det, slik Ulltveit-Moe insinuerer, at vi ikke bryr oss om natur?

Vindindustrimotstandere blir ofte beskyldt for å være opptatt av utsikten. I møte med en uvitende leser kan Ulltveit-Moe muligens lykkes med denne patosargumentasjonen, hvor målet er å latterliggjøre meningsmotstandere. Logosappellen blir sviktende, ettersom vindkraftmotstandere sjelden nevner utsikt som sitt hovedargument.

Ifølge FN trues en million arter nå med utryddelse, grunnet tap av leveområder. Det er påfallende hvor lite som skrives om naturtap når man sammenligner med klimasaken. Kanskje handler dette om at klimaretorikken kan generere raske penger i form av grønne subsidier, mens bevaring av naturareal dessverre bare lønner seg på lengre sikt?

Ulltveit-Moes største retoriske problem er nok at han selv er investor innenfor den sektoren han uttaler seg om. En argumentasjon knyttet opp mot egen økonomi er ikke egnet til å styrke troverdigheten i miljøspørsmål.

Det er nok få som vil feste lit til påstanden om at Naturvernforbundet, Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Motvind «skiter i verden».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.