De fleste forskere og økonomer – samt DNs leder – synes enig i at det kan bli bygd for mange vindmøller dersom utbygger ikke betaler for bruken av natur. Utbyggere har i tillegg motivasjon til å forhaste seg, før de gunstige betingelsene endrer seg, slik jeg skrev i DN 26. april.

I gårsdagens DN påpeker forskningssjef Lars H. Gulbrandsen (FNI) at det likevel kan bli enda flere vindmøller om vertskommunen begunstiges med økte naturressursskatter.

Det er en viktig presisering. Mens kommuner begunstiges av vannkraftens naturressursskatter, så foreslo jeg først og fremst en naturavgift. Naturavgifter ble beskrevet og foreslått av Grønn skattekommisjon både i 1996 og 2015. I NOU-rapporten fra 2015 (side 125) spesifiseres det at forslaget også gjelder for vindturbiner og dessuten: «Utvalget legger til grunn at avgiften bør utformes som en særavgift som tilfaller statskassen.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.