Skipsreder Wilhelmsen eier én A-aksje i Tallyman as, den eneste som gir stemmerett i selskapet. Tallyman har en kontrollerende aksjepost i det børsnoterte selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding (WWH). Andre medlemmer av familien har bare stemmerettsløse B-aksjer og ønsker nå å ta kontroll over sitt eierskap, ifølge DN 10. februar.

Professor Øyvind Bøhren ved Handelshøyskolen BI hevder i DN 11. februar at de risikerer å sette store verdier på spill om reglene for eierstyring endres. Han sier: «Familieformuen kan også glippe hvis selskapet får svakere eierstyring og dermed lavere verdi»

Undertegnede var ti år medlem av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). En lærdom fra den gang er at selskaper hvor en enkelt aksjonær kontrollerer og utøver stemmerett for mer enn han eier, systematisk har dårligere eierstyring enn selskaper hvor stemmeretten følger eierskapet. Dette slår negativt ut på kursen på de tilsvarende børsnoterte aksjene. En profesjonell, uavhengig aksjonær sier til DN at aksjene i WWH er underpriset i dag. Andre aksjonærer håper selvsagt på at en endring i styringsstrukturen i Tallyman as kan åpne for nye eiere i WWH og føre til kursoppgang.

En viktig idé bak børsnotering av et aksjeselskap er å få frem aksjonærverdiene. Om de misfornøyde familiemedlemmene skulle lykkes i å bryte opp den låste styringsstrukturen i familieselskapet, vil skipsreder Wilhelmsen miste den personlige kontrollen. Takket være det vil aksjene til alle aksjonærene i WWH sannsynligvis stige til en høyere verdi, ikke lavere verdi, som Bøhren sier. Det fremkommer av DNs artikkel at skipsrederen er rådsmedlem og bidragsyter til Senter for eierforskning, som professor Bøhren har ledet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.