Sverige er langt foran Norge på gründerpolitikk, slår konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) fast i en ny rapport kalt «Nordic Agenda 2016: Bringing Growth Back to Focus».

Gode skatteincentiver, en teknologikyndig befolkning, investeringer i digital infrastruktur og tidlig retting mot globale markeder er noen av faktorene som har bidratt til å gjøre Stockholm til en av Europas gründerhovedsteder.

Såkalte enhjørninger, oppstartsselskaper som har nådd en verdsetting på over en milliard dollar, har sprunget frem både fra Sverige og Finland de siste årene (se faktaboks). Norge har ingen.

En milliard unna Sverige

Noe av grunnen til mangelen på enhjørningselskaper i Norge hevder BCG ligger i at venturekapitalinvesteringer, altså investeringer i oppstartsbedrifter i en tidlig fase, ligger langt unna våre svenske naboer.

I regjeringens gründerplan, som ble lagt frem tidligere i høst, ble det fremlagt et forslag om ytterligere 400 millioner kroner i økte tilskudd til oppstartsbedrifter.

– De 400 millionene ekstra i året fra myndighetene vil hjelpe, men ikke på langt nær tette gapet til Sverige eller føre Norge nærmere et USA-nivå, sier lederen for BCG i Norge, Øyvind Torpp.

Norge vil ifølge rapporten trenge ytterligere én milliard i venturekapital for å ta igjen Sverige, og åtte milliarder for å nå USA-nivåer.

Vil bruke oljekroner

– Vi oppfordrer myndighetene til å prioritere oljepenger for å dekke forskjellene mellom Norge og andre sammenlignbare land. Myndighetene kunne for eksempel øremerke flere midler som brukes i statsbudsjettet til å matche det som kommer av privat venturekapital med statlig kapital, sier Torpp.

Norsk venturekapital fra offentlig og privat sektor utgjør til sammen 0,03 prosent av norsk brutto nasjonalprodukt, sammenlignet med 0,07 prosent i Sverige. I USA, som omtales som «den globale lederen» av BCG, er andelen på 0,28 prosent av bnp, og er målet de nordiske landene bør etterstrebe.

I tillegg til tilgangen på kapital, trekker BCG frem en rekke faktorer som holder norske gründere tilbake:

  • Vårt perspektiv er at du må jobbe med flere ting parallelt, både rammebetingelser og oppbygning av kultur, kunnskap og kompetanse for entreprenørskap.
    – Skal du trekke frem én ting som er en hindring for dette er det beskatning av sysselsatt kapital. Formueskatten er et viktig hinder, og er en av årsakene til at Norge presterer dårlig når det gjelder «unicorns» og nye større multinasjonale bedrifter, sier Torpp.

  • Norge utdanner ikke i tilstrekkelig grad personer med kompetansen til å løfte enhjørningbedrifter eller andre bedrifter med globalt gjennomslag

  • I tillegg er pengebruken på forskning og utvikling er på et veldig lavt nivå i forhold til sammenlignbare land.
  • En stor del av norsk arbeidsstokk ansatt i offentlig sektor. I tillegg er mange ansatt i private bedrifter som utelukkende opererer i det norske markedet. Forskning fra handelshøyskolen BI viser at mindre enn fire prosent av norske bedrifter eksporter varer og tjenester til utlandet.

Ønsker skatteincentiver

Norsk Venturekapitalforening (NVCA), som representerer en rekke fond og selskaper som investerer i oppstartsbedrifter, har lenge foreslått ovenfor regjeringen å innføre skatteincentiver for gründere, uten å vinne frem.

– Det viktigste er et velfungerende økosystem gjennom hele næringskjeden. I tidligfase, der kapitaltilgangen er en av de største utfordringene, er skatteincentiver viktig, sier den nyansatte NVCA-sjefen Rikke Eckhoff Høvding.

Hun mener det er et godt tegn at myndighetene setter gründerpolitikk på agendaen, men ser to klare mangler med norsk gründerpolitikk i dag.

– Vi ønsker skatteincentiver som vil utløse mer privat kapital til tidligfaseinvesteringer, og virkemidler for oppstartsselskapene slik at de kan tiltrekke seg flinke folk og gi gründere en mulighet til å bli på eiersiden, sier Høvding.

Har du tips til gode gründerhistorier? Ta kontakt på tips@dn.no.

Nå skal alle kunne booke sitt private band

I serien «DNs Pitchekonkurranse» får du hver uke presentert de mest spennende bedriftsideen i Norge, på under 90 sekunder.

Hvor finner du artistene som er flinke nok til å kunne spille i bryllupet ditt, men samtidig ukjente nok til at du kan ta deg råd til dem? Inspirert av delingsøkonomien vil Lydelig vil koble usignerte artister med spillejobber.

Les mer her.

Nå kan du booke ditt private band
I serien «DNs Pitchekonkurranse» får du hver uke presentert de mest spennende bedriftsideen i Norge, på under 90 sekunder.
01:07
Publisert:

Kim kjører Uber, leier ut rom på Airbnb og har startet et vaskeselskap uten ansatte

Sjokkerende lave tall: Kvinneandel på 0,99 prosent blant norske teknogründere

Gründerblogg: Derfor bør din neste idé IKKE være en app(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.