- Alle vi som har jobbet i rentemarkedet de siste 20-25 årene vet at avkastningen har vært fantastisk, men det er ingen vei tilbake. Neste store bevegelse i renteverdenen er at rentene skal begynne å stige. Da vil det ikke være noe å hente innenfor lange obligasjoner. Disse tingene gjør at presset for å søke ut i aksjemarkedet vil øke, sier toppsjef Egil Herman Sjursen i Holberg-fondene til Dagens Næringsliv.

- Dårlig likviditet

En sterk markedskorreksjon i oktober satte likviditeten i kredittobligasjonsmarkedet på prøve. I et urolig klima var det enkelte som kastet kortene, ifølge Holberg-toppen.

- Det norske kredittobligasjonsmarkedet, som er i en fantastisk utvikling, er fremdeles litt for prematurt til å tåle store innløsninger. Det er fortsatt dårlig likviditet, og den dårlige likviditeten kommer når markedene er urolige. Da får man det dobbelt opp, sier Sjursen.

En børsnedgang på nær fire prosent i oktober later imidlertid ikke til å ha skremt aksjefondsinvestorene, der innløsningen har vært så godt som null, ifølge Holberg-toppen.

- Jeg tror at svært mange som investerer i aksjefond i dag har vært igjennom så mye, i så mange år, at de vet at det dummeste man kan gjøre er å selge når det er på det mest urolige, sier han.

Søker avkastning

Holberg-toppen vil ikke si at det nå strømmer penger fra kredittmarkedet til aksjer, men at holdningen er avventende. Det er også svært mye penger som er dømt til å være i markedet, spørsmålet er hvor man skal jakte avkastning, bemerker Sjursen.

- Det vi merker er at uroen over nullavkastningen i pengemarkedet gjør seg gjeldende, sier han.

På den annen side vil én del av markedet, som pensjonskasser og fond, alltid måtte være i rentemarkedet gjennom sine mandater.

Derfor venter Holberg-fondene at etterspørselen etter høyrenteobligasjoner også vil fortsette inn i 2015.

- Du får uro innimellom, og du får tilbakeslag som vi har hatt nå, men vi merker allerede nå at strømmen er i ferd med å snu inn igjen. Nå hadde vi korreksjonen i oktober, men du kan si at når man skal velge mellom å gå i et ordinært renteprodukt og få nibor pluss 40 punkter, omlag to prosent, eller skal man prøve å få fire til fem? Da er det veldig interesse for å få noe ekstra ut av renteplasseringene, sier Holberg-sjefen.

- Men helt åpenbart, og det grunnleggende spørsmålet, er at du vil ikke får godt betalt i rentemarkedet de nærmeste årene, sier Sjursen.

Selger høyrentefond

Nettmegleren Nordnet opplevde at børsfallet vekket kjøpsinteressen for aksjefond, mens høyrentefond ble solgt unna i oktober, ifølge en melding tirsdag.

Investeringsøkonom Karl Oscar Strøm påpeker at etter en lang periode uten større korreksjon, har mange ventet på å få kjøpe aksjer litt billigere. Samtidig ser Nordnet et skifte fra høyrentefond til lange obligasjonsfond.

- Dette betyr at mange tror lange renter i Norge skal falle videre, og samtidig at tapene i høyrentemarkedet kan komme til å øke. Gitt utviklingen i oljeprisen og makroøkonomien tror jeg de kommer til å få rett, sier Strøm.

- Du får solgt

Kredittanalysesjef Pål Ringholm i Swedbank anbefalte «for første gang på veldig lenge», salg av høyrenteobligasjoner både med moderat og høy risiko ved inngangen til oktober.

Kredittanalysesjef Pål Ringholm, Swedbank.
Kredittanalysesjef Pål Ringholm, Swedbank. (Foto: Brian Cliff Olguin)

Bakteppet er at det norske markedet er svært energirettet, og at de underliggende markedene har blitt svakere. Det har gitt en reprising i både aksje- og dollarmarkedet, ifølge Swedbank-toppen.

Les også: Supersyklusens slutt dnPlus

Få har dog tapt penger, selv om flere kredittobligasjonsfond har måtte se avkastningen hittil i år forsvinne i oktober, påpeker Ringholm. Han anslår at fondsinnløsningen er på rundt ti prosent, i vektet snitt.

- Det positive er at det har klarert i markedet, på lavere pris, men volumet har klarert. Du får solgt, men du får lavere pris, sier analysesjefen.

- Første tapsrunde tatt

Han har vært grunnleggende positiv til obligasjonsmarkedet lenge, men også påpekt at det kan bli trangt i døren dersom alle skal ut samtidig.

- Hadde du spurt meg i begynnelsen av august hvor stor inngangen til norske høyrentefond vært år over år, fra juli til juli, så var det på tidspunktet 84 prosent økning. Det har vært en voldsom inngang, som også virker logisk da det er et marked i lang strukturell vekst, sier Ringholm med klar henvisning til at det norske markedet har vært knallsterkt.

Han er også tilbøyelig til å tro at markedet vurderer det som at første runde med tap nå er tatt. Men det er en risiko for at noen kunder som leser månedsutskriften blir litt skremt over den negative avkastningen i oktober, og agerer deretter, påpeker analysesjefen.

- Men, som jeg har sagt før; ingen høy rente uten risiko. Så det vil være perioder som dette, og for 2015 spørs det hva som skjer innenfor oljeservice, sier Ringholm.

Les også:
Avblåser børsnedturen  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.