Ikke et blikk eller håndtrykk ble vekslet mellom Alfred Ydstebø og de tre saksøkte da den tidligere Acta-gründeren entret Stavanger tingrett tirsdag. I 45 minutter, før de saksøktes advokater slapp til, gikk Ydstebø til et kraftig angrep på de saksøkte og deres versjon i retten.

– Jeg registrerer at jeg er tillagt motiver om alt fra personlig heksejakt til å prøve å slå TPG konkurs. Jeg kan betrygge alle med at det ikke stemmer, sa Ydstebø i retten. TPG er Kjetil Andersen, Thomas Mjeldheim og Petter Smedvig Haglands felles selskap.

Han har ikke tidligere uttalt seg om det som kom frem i saken før han tirsdag vitnet.

Ydstebø mener at Kjetil Andersen brøt konkurranseklausulen han hadde med Ydstebøs selskap Base Gruppen og hjalp sin nye partner Petter Smedvig Hagland slik at Smedvig Hagland fikk kjøpe hotellet Alstor i Stavanger. Ydstebø mener han selv hadde en bindende avtale om kjøp. Nå krever han 130 millioner kroner av de tre saksøkte Kjetil Andersen, Thomas Mjeldheim og Petter Smedvig Hagland.

Oppsigelsessak

– Vi må ikke glemme hva denne saken gjelder. Dette er en kjedelig oppsigelsessak. Vi har ikke noen hensikt å ødelegge for Kjetil Andersen, men Kjetil må prøve å forholde seg til spillereglene om ikke å forfølge de samme prosjektene, sa Ydstebø og pekte på at det i sluttavtalen med Kjetil Andersen var listet en rekke prosjekter som var underlagt konkurranseklausul. Øverst på den listen sto hotellet Alstor.

Det gikk ikke mange ukene etter at Kjetil Andersen sluttet sommeren 2015, at Alfred Ydstebø hørte rykter om at Kjetil Andersen jobbet med Alstor-prosjektet.

– Når en betrodd medarbeider bryter en avtale, har vi ikke noe valg, sa Ydstebø.

Av sin advokat Fredrik Gisholt ble Ydstebø bedt om å karakterisere Andersen. Han brukte beskrivelsen til sin finansdirektør.

– Jeg har store problemer med hans lemfeldige forhold til moral og etikk, sa Ydstebø, og pekte på en del alvorlige hendelser knyttet til Andersen, hendelser han ba om å få slippe å gå i detalj om. Det er kjent at en av advarslene var knyttet til at Andersen skal ha forsøkt å drive konkurrerende virksomhet.

– Det jeg så i 2014, var at hvis vi skulle langsiktig god kultur, måtte jeg gjøre noe med Kjetil og Kjetils lederskap, sa Ydstebø og anklaget Andersen for å være for opptatt av egen lønn.

– Kjetil dro den litt for langt, sa Ydstebø.

Kjørt fra skanse til skanse

Ydstebøs vitneforklaring tirsdag kom etter at Ydstebøs advokater hadde kjørt Smedvig-arving Petter Smedvig Hagland hardt. Det er Smedvig Haglands selskap Petrus som har signert kjøpsavtalen for Alstor, men Ydstebøs advokater mener det hele tiden har vært meningen at TPG skulle eie den.

– Det var noe vi hadde tenkt var en mulighet, innrømmet Smedvig Hagland i retten da det ble lest opp fra en mail der Kjetil Andersen skriver at «en tenker å legge det ned til TPG (ref ordlyd i aksjekjøpsavtalen) når det lar seg gjøre med hensyn til karantene og eventuell støy fra Base Property».

– Føler du at det du forklarer nå er i overensstemmelse med historien din i tilsvar og prosesskrift, spurte Ydstebøs advokat Fredrik Gisholt.

– Ikke 100 prosent, svarte Smedvig Hagland.

– Hva er det som gjør at det ikke er 100 prosent i samsvar med det som du gir i tilsvar og prosesskrift?

– Jeg husker detaljene nå, svarte Smedvig Hagland.(Vilkår)

Binde renten? Her er renteekspertenes råd
Hør hvilken erfaring økonomene i DNs rentepanel har med fastrente og hva de mener om å binde renten nå.
01:45
Publisert: