– Vi ønsket å lansere et nytt konsept vi kalte Dart, litt i samme gate som Uber. Vi sendte inn en kvalifisert søknad om løyver, men Oslo kommune nektet å behandle den. Dermed ble vi nektet adgang til markedet, sier Roger Dørum Pettersen, en av grunnleggerne av Dart Ride.

Sammen med den tidligere landslagsspilleren i curling, Thomas Due, prøvde han i 2017 å gjøre sitt inntog på taximarkedet i Oslo. Selskapet sendte inn en søknad til Oslo kommune om nye drosjeløyver, men fikk den ikke godkjent.

Nå saksøker selskapet kommunen, og krever en erstatning på 14,9 millioner kroner for tapte inntekter. Partene møtes i Oslo tingrett på tirsdag.

– Vi mener de handler i strid med EØS-avtalen. Dette er første gang en norsk domstol skal behandle dette spørsmålet, sier Pettersen.

Sammenligner med Nav-skandalen

Pettersen forteller at de brukt både tid og penger på å utvikle et lavpriskonsept, der kartet i appen var som en dartskive – delt inn i ringer. Kundene skulle betale en fastpris for hver ring de passerte.

I sluttinnlegget argumenterer selskapet for at økt konkurranse ville ført til lavere priser i taximarkedet. De peker på at antall taxiløyver ikke har endret seg på 16 år, samtidig som folketallet i Oslo har økt med 162.000 personer, og drosjeprisene har mer enn doblet.

Selskapet mener at løyvepraksisen til Oslo kommune bryter med EØS-avtalens rett til etableringsfrihet.

Thomas Due (til venstre) har gått fra curling til å satse på drosjemarkedet. Her er han med Thomas Ulsrud og Jan Thoresen under EM i Basel i 2006.
Thomas Due (til venstre) har gått fra curling til å satse på drosjemarkedet. Her er han med Thomas Ulsrud og Jan Thoresen under EM i Basel i 2006. (Foto: Sebastian Derungs/Reuters/NTB Scanpix)

– Du har hatt Nav-saken som har hatt mye mer tragiske utfall enn vår sak, men vår sak er også viktig og handler om det samme. Oslo kommune har regulert klart i strid med avtalen. Jeg vet ikke om det handler om motvilje eller manglende kompetanse.

Kommuneadvokat Olav Haugen Moen vil ikke kommentere saken før den er avgjort i retten. I kommunens sluttinnlegg skriver den at søknaden til Dart Ride har fått en forsvarlig behandling.

De mener også at transportsektoren er unntatt EØS-avtalens fire friheter, altså fri bevegelighet for varer, personer, tjenester og kapital.

Erstatningskravet

Erstatningskravet på 14,9 millioner kroner er regnet ut av Jæren Regnskap Taxi As og baserer seg på taxipriser som er 35 prosent lavere enn de dyreste i markedet og 10 prosent lavere enn billigste konkurrent.

Ifølge sluttinnlegget har de lagt følgende forutsetninger til grunn:

Selskapet mener de kunne vært i drift fra 1. januar 2018, og at de har tapt 744.000 kroner for hver måned de ikke har vært i drift.

Kommunen mener at selv om retten skulle slått fast at behandlingen av saken er i strid med EØS-avtalen, si vil ikke vilkårene for erstatning være til stede, ifølge sluttinnlegget.

Liberaliserte drosjemarkedet

Tidligere i år bestemte regjeringen seg for å fjerne taket på drosjeløyver i storbyene. Lovforslaget vil tre i kraft 1. juli 2020.

– Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sa Helge Orten (H) som leder transport- og kommunikasjonskomiteen før lovforslaget ble behandlet.

Pettersen er usikker på om Dart Ride kommer til å tre inn i markedet når det liberaliseres fra neste år.

– Det må vi vurdere. Resultatet av at vi er blitt nektet tilgang er at vi har vært bundet både på hender og føtter, mens konkurrenter i andre land har fått utviklet seg videre, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.