Datatilsynet gir John Fredriksen-kontrollerte Frontline smekk for e-postinnsyn

Datatilsynet gjør juridisk helomvending og gir John Fredriksen-selskap irettesettelse for flere brudd på GDPR. Klager mener Frontline også burde fått en bot.

John Fredriksens regnskapsmedarbeider, Sophia Rønaas, til høyre, fikk gjennomgått hundrevis av eposter i brudd med personvernreglene. Mannen Torstein Rønaas, til venstre, er ikke beroliget av Datatilsynets håndtering og har startet bloggen Personvernvokteren.
John Fredriksens regnskapsmedarbeider, Sophia Rønaas, til høyre, fikk gjennomgått hundrevis av eposter i brudd med personvernreglene. Mannen Torstein Rønaas, til venstre, er ikke beroliget av Datatilsynets håndtering og har startet bloggen Personvernvokteren.Foto: Elin Høyland
Publisert 8. October 2023, kl. 16.53Oppdatert 8. October 2023, kl. 16.53