Vestfold tingrett har dømt en 37 år gammel mann til fengsel i ett år og seks måneder for grov hvitvasking for omtrent tre millioner kroner.

– Det kan utvilsomt utelukkes at verdiene skriver seg fra lovlige kilder, fremkommer det av dommen mot mannen.

Deler av utbyttet stammer fra bedrageri av lønnskompensasjonsordningen. Mannen ble anmeldt av både Nav og Enheten for finansiell etterretning (EFE). Til sammen har mannen hvitvasket over 2,9 millioner kroner.

Mannen, som har anket dommen, forklarte i retten at han ikke visste at pengene stammet fra straffbare handlinger. Han erkjenner å ha mottatt pengene, men forklarte at han ikke visste hvor de kom fra.

Utnyttet kompensasjonsordning

På vegne av to selskaper skal mannen ha fått utbetalt midler fra lønnskompensasjonsordningen i slutten av juni 2020. Han opplyste å ha 91 ansatte, hvorav 60 personer oppga at de var feil registrert etter varsel fra Nav. Kun to personer bekreftet at de var ansatt i selskapet.

Pengene selskapet mottok ble senere overført til mannens private konto, og deretter videreført til andre kontoer eller tatt ut som kontanter og overlevert til andre personer.

Det samme gjorde mannen med et annet selskap, hvor det ikke var registrert hverken omsetning, drift i selskapet eller noe utbetaling av lønn.

Selv mottok mannen minst 86.100 kroner som vederlag for sin bistand.

– Hvitvaskes

– Saken bekrefter en hypotese som Økokrim har hatt, nemlig at utbytte fra enkelte covid-19-bedragerier hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingsmiljøer, sier politiadvokat Anders Orerød i en pressemelding.

Dommen legger til grunn at allmennpreventive hensyn har stor vekt i slike saker. I skjerpende retning er det i dommen lagt vekt på at domfelte har vært en «nødvendig brikke i å sikre muligheten til å disponere over utbyttet fra de straffbare handlingene i etterkant».

Siden mannen har anket dommen er den ikke rettskraftig. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.