Jan Ingolf Kristiansen husker at han har bodd i Afrika, California, Spania, England, Danmark og Sverige.

Men konkurser, tvangssalg, utlegg fra kemneren, bedrifter han jobbet i, hva han tjente penger på, hva han jobbet med, hvem han samarbeidet med, eller når han bodde hvor - det husker han svært lite, eller ingenting av.

Det ble klart da en mindre del av straffesaken som Økokrim har reist mot Jan Ingolf Kristiansen og sønnen Are Abrahamsen, startet i Oslo tingrett onsdag, to måneder etter at rettssaken skulle begynt.

Unndratt 15 mill

I tillegg til tiltalen for grovt bedrageri og grov utroskap, mener Økokrim at Jan Ingolf Kristiansen har unndratt minst 15 millioner kroner fra beskatning i Norge. Fra 2007 til 2013 fikk Kristiansen honorarer og inntekter fra salg av egne aksjer i Johnsen Oil som ble satt inn på ulike konti i Tyskland, Luxemburg og Storbritannia. Økokrim har tiltalt ham for grov skatteunndragelse etter at han ikke har levert selvangivelse siden 1999 og ikke skattet hverken til Norge eller andre land.

Kristiansen erklærte seg ikke skyldig. Han mener han har vært utflyttet fra Norge siden 1999, mens Økokrim legger til grunn at han aldri har vært skattemessig utflyttet, og at han hele tiden har hatt et tett forhold til Norge med bolig og familie her.

Misunnelse

Kristiansen fremstilte seg som en oppfinner av renseteknologien som var grunnlaget for Johnsen Oil.

– Jeg skulle vært ingeniør, sa han i retten.

Uten utdannelse eller tekniske ferdigheter forklarte han at han tegnet frem skisser som siden ble maskiner som kunne rense forurenset olje.

– Det så ut til å bli en lønnsom geskjeft, men så kom det noe i avisen som gjorde at vi bare måtte slutte faktisk, i 2014. Årsaken var at de som hadde kjøpt aksjer ikke var fornøyde. De var misunnelige rett og slett, sa Kristiansen.

Les dokumentaren: Aksjeulvene m+

Personlig suppe

Til protester fra Erling O Lyngtveit, som er Kristiansens forsvarer, føres nå skatte-unndragelsessaken atskilt fra bedrageri og utroskap-saken, som er utsatt til neste høst.

Årsaken er at Are Abrahamsen skal være innlagt på sykehus i Moskva etter et illebefinnende der like før rettssaken skulle startet. Økokrim mener Abrahamsen unndrar seg straffeforfølging og at han er på flukt. Nå venter retten på en oversettelse av dokumenter på russisk som skal dokumentere hans helsetilstand.

– Jeg synes personlig det er blitt en suppe av dette. Det er som å skatte tyven for ikke å ha oppgitt tyvegodset i selvangivelsen, sa Lyngtveit.

Han har forklart retten at Jan Ingolf Kristiansen har svært sviktende hukommelse etter en ulykke for noen år siden. Ettersom hverken Kristiansens kone eller datter vil vitne for retten, har han derfor ivret for å vente slik at sønnen Are kan forklare saken i sin fulle bredde for retten, ikke bare skattesaken. Det er foreløpig uklart om sønnen eventuelt vil kunne vitne fra Russland, for eksempel over skype.

Skilt, gift, skilt

Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie påviste i retten at årene før Johnsen Oil ble startet i 2005, hadde vært preget av en rekke konkurser og tvangsoppløste selskaper, samtidig som Kristiansen hadde 2,9 millioner utestående med kemneren etter uoppgjort restskatt for store deler av 80-tallet.

Kavlie påviste i retten at sommeren 2000, året etter at Kristiansen meldte utflytting til Spania og separerte seg fra sin kone, tok de opp felles lån på tre millioner kroner i Postbanken. I søknaden oppga de å være gift. Som grunnlag for lånet oppga da Kristiansen å være administrerende direktør for et amerikansk selskap, hvor han tjente 1,3 millioner kroner, men hadde skattemessig adresse i Monaco. I årene før og etter tusenårsskiftet var han involvert i en rekke selskaper, hvorav de fleste endte i skifteretten.

– Jeg husker ikke noe av det. Det ble ikke virksomhet i noen av de selskapene. Men jeg hadde ikke noe med det å gjøre, tror jeg, forklarte Kristiansen. Det var noen som ville låne navnet mitt, sa han om et annet, men angret seg etterpå og sa at det var dumt sagt. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Østerriksk julerødvin til 140 kroner
Meinklang har laget en strålende og julematvennlig rødvin i 2016
00:55 Min
Publisert: