2,8 prosent av alle dommere og dommerfullmektiger har flerkulturell bakgrunn

Advokatene Heidi Bache-Wiig og Afi Boon mener manglende mangfold og kulturell kompetanse i domstolene kan svekke rettssikkerheten.

Heidi Bache-Wiig og Afi Boon jobber i advokatfirmaet Andersen Bache-Wiig i Oslo der de til sammen 15 advokatene behersker 14 ulike språk. – Et stort mangfold blant de ansatte har alltid falt oss veldig naturlig, sier seniorpartner Bache-Wiig.
Heidi Bache-Wiig og Afi Boon jobber i advokatfirmaet Andersen Bache-Wiig i Oslo der de til sammen 15 advokatene behersker 14 ulike språk. – Et stort mangfold blant de ansatte har alltid falt oss veldig naturlig, sier seniorpartner Bache-Wiig.Foto: Javad Parsa
Publisert 13. October 2020, kl. 16.36Oppdatert 13. October 2020, kl. 16.36