Ifølge en dom fra Oslo tingrett omsettes det energidrikk for 1,5 milliarder kroner årlig i Norge. Den tredje største aktøren – Monster Energy Company – har en markedsandel på om lag 20 prosent, kun slått av gigantene Red Bull og Battery.

Monster-produktene er blant annet kjent for sin ikoniske logo, bokstaven M utformet som en slags klo, og slagordet «Unleash the Beast!» (Slipp beistet løs), som står skrevet på de aller fleste produktene.

I 2017 kom en ny utfordrer på markedet. Manimal Energys energidrikk Manimal har en svart boks med grønn logo, samt slagordet «Unleash the instinct within you» (Slipp løs ditt indre instinkt). Dette mente Monster Energy ble for likt deres egne produkter, og gikk til sak mot selskapet.

I Oslo tingrett fikk imidlertid Manimal medhold, og Monster ble idømt sakskostnader på 378.537 kroner.

Monster anket saken, og nylig kom Borgarting lagmannsrett med sin dom etter ankesaken.

Ikke registrert varemerke

Sentralt i anklagen fra Monster står de to slagordene. Monster mener at likheten mellom de to, altså «Unleash the Beast» og «Unleash the instinkt within you», gjør at det er fare for at de to produktene forveksles.

Samtidig er det klart at Monster ikke har registrert ordet «Unleash» som varemerke. Selskapet argumenterte imidlertid for at ordet er et så «distinkt element i Monsters varemerker at Manimals bruk av ordet i sitt slagord representerer en varemerkekrenkelse». Samtidig påpekte selskapet den konseptuelle likheten mellom det å slippe løs et beist, og å slippe løs sitt indre instinkt.

«Som kumulative vilkår må det her foreligge en etterligning, det må foreligge forvekslingsfare, og det må være en urimelig utnyttelse av en annen innsats eller resultat», slo Monster fast, ifølge dommen fra lagmannsretten.

I tillegg mener Monster at boksene til Manimal var for like Monsters bokser, og krevde at Manimal måtte forbys å bruke slagordet, at de måtte opphøre med salg og markedsføring av boksene i sin nåværende form, samt betale en erstatning til Monster fastsatt av retten.

«Sunn konkurranse»

Manimal på sin side mente at det ikke foreligger noen fare for forveksling mellom de to produktene, og argumenterte med at de som kjøper leskedrikk gjerne er bevisste på hva som står på produktene.

«Manimal oppfatter derfor Monsters søksmål som et forsøk på å opprettholde dette oligopolet og å forhindre nyetableringer og sunn konkurranse», heter det i dommen.

Et oligopol er et marked med få tilbydere.

Manimal krevde at tingrettens dom fikk stå, og at anken forkastes, samt erstatning for sakskostnader.

Monster tapte

Borgarting lagmannsrett kom frem til at det ikke forelå fare for forveksling mellom de to produktene, og at Monster ikke kunne påberope seg retten til slagord som begynner med ordet «unleash».

Ettersom saken nå er blitt tatt opp i to instanser – både tingretten og lagmannsretten – ble Monster idømt sakskostnader på 649.760 kroner. Utover det var dommen fra lagmannsretten lik tingrettens.

Manimal var i retten representert av advokat Magnus Hauge Greaker, ved advokatfullmektig Uros Tosinovic. Greaker sier til DN at klienten er fornøyd med utfallet.

– Min klient er selvfølgelig fornøyd med utfallet. Både lagmannsretten og tingretten falt ned på samme avgjørelse, og min klient mener det var helt riktig, sier han.

Ettersom dommen fremdeles kan ankes til høyesterett, er den foreløpig ikke rettskraftig. Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Monsters advokat, Frode André Moen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.