Pokerspiller Øystein Halland tapte mot Skatteetaten i retten, og må betale 91.000 kroner i straffeskatt for ikke å ha opplyst om milliongevinst.

Bergen Tingrett er enige med Skatt nord og Skatteklagenemnda: Pokerspilleren Øystein Halland (36) fra Bergen var illojal da han ikke opplyste om inntekter fra nettpoker på 1,8 millioner kroner.

Gevinstene stammer fra nettpokerspill i 2005. Fratrukket kostnader og innsats ga gevinsten en nettoinntekt på 686.000 kroner.

Øystein Halland og Odd Erlend Jensen under poker-VM i Las Vegas. Foto: Magnus Sundholm
Øystein Halland og Odd Erlend Jensen under poker-VM i Las Vegas. Foto: Magnus Sundholm (Foto: Magnus Sundholm - Dagens N¾ring)

Fikk straffeskatt

I 2009 ble Halland sett i kortene av Skatt nord, som avdekket inntektene under en kontroll av valutatransaksjoner. Skatt nord mente at pokerspillingen må anses som næringsvirksomhet og at inntektene måtte beskattes deretter. Både Skatt nord og Skatteklagenemnda mente at Halland i tillegg måtte betale 91 000 kroner for ikke å ha opplyst om inntektene.

–Jeg har akseptert at inntektene skal beskattes som næringsinntekt, men mener det er urimelig at jeg blir ilagt tilleggsskatt, sier Halland til DN.

–Hvorfor oppga du ikke pokerinntektene på selvangivelsen i 2005?

–I 2005 var jeg helt sikker på at inntektene ikke var skattepliktige. Inntektene var under 10.000 kroner per spill. Skattedirektoratet hadde gitt signaler gjennom media om at pokerinntekter ikke kunne regnes som næringsinntekt, sier Halland.

Halland hadde spilt såkalte fixed limit-poker der det er begrenset hvor mye spilleren kan satse per spilt hånd. Ingen enkeltgevinster hadde oversteget 10 000 kroner, som er maksgrensen for skattefrie pokerinntekter (se fakta). Halland oppfattet det slik at så lenge enkelgevinstene ikke oversteg denne grensen, var ikke samlede inntekter skattepliktige. I retten hevdet Halland at han ringte Skatteetaten og fikk bekreftet at han hadde oppfattet skattereglene korrekt.

- Liten bevisverdi

Bergen Tingrett ser bort ifra telefonsamtalen mellom Halland og saksbehandleren i Skatteetaten. Dommeren mener det er uklart om saksbehandleren fikk korrekt faktum presentert som grunnlag for sitt svar. Videre skriver dommeren at «Når det gjelder hvilken oppfatning som var rådende i pokermiljøet, finner retten at det har liten bevisverdi». Dommeren avviser også at tidligere medieuttalelser fra Skattedirektoratet ga grunnlag for å tolke skattereglene slik Halland tolket dem.

Tingretten viser til en kunngjøring fra Skattedirektoratet som ble avgitt før selvangivelsen for 2005 måtte leveres. Der fastslår direktoratet at pokergevinster skal beskattes som næringsinntekt dersom spillingen:

  • tar sikte på å ha en viss varighet

  • har et visst omfang

  •  er egnet til å gi overskudd

  • drives for skatteyters regning og risiko

Dommeren vektlegger at pokerspillingen var hovedgeskjeften til Halland i 2005 og påpeker at nettogevinsten oversteg vanlig årslønn. Konklusjonen i dommen er at inntektene skulle vært oppgitt i selvangivelsen og at «en lojal og aktsom skatteyter ikke kunne legge til grunn at gevinstene alltid ville være skattefrie så lenge enkeltgevinstene var under 10 000 kroner.» Dommeren presiserer også at alle inntekter fra utlandet skal oppgis på selvangivelsen, selv skattefrie inntekter.

Halland må i tillegg betale Skatt nords saksomkostninger på 27.000 kroner. Han vil ikke anke dommen.

- Det er for kostbart å ta risikoen med å føre saken videre i rettssystemet, sier han.

Jaktet på flere pokerspillere

Bjørn Mariussen, avdelingsdirektør i Skatt nord, kommenterer dommen på følgende måte overfor DN:

- På generelt grunnlag er det viktig for oss å få avklart skatterettslige spørsmål i saker som er av prinsipiell interesse eller når det dreier seg om nye områder.

Mariussen forteller at flere titalls pokerspillere har fått ligningen endret og blitt ilagt tilleggsskatt de siste årene.

–Poker og andre pengespill på internett er et område med risiko for skatteunndragelse, sier han.

Les også: Regjeringen klar med pokerlov (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.