Spillselskapet Funcoms tidligere salgs- og markedsdirektør Morten Schjelle Larssen ble frifunnet for det ene punktet han var tiltalt for. I tillegg ble både tidligere konsernsjef Trond Arne Aas og tidligere nestleder i styret, Torleif Ahlsand, frikjent for vesentlige deler av tiltalen.

Aas ble frikjent for punktet om markedsmanipulasjon, mens Ahlsand ble frikjent for beskyldningene om at han skulle ha oppmuntret sin arbeidsgiver, investeringsfondet Northzone, til å selge aksjer mens han satt på innsideinformasjon om selskapet.

Store deler av tiltalen var basert på at Økokrim mente de tiltalte hadde helt annen informasjon enn markedet knyttet til forhåndsinteressen og salgstall for videospillet The Secret World. 

Dette avviser retten, som mener det ikke finnes dekning i bevisene for at Aas eller andre bevisst har blåst opp tall eller tilbakeholdt andre, mindre positive tall.

Snarere peker retten på at Funcom fulgte bransjepraksis og at Funcom nedjusterte tallet for betaregistreringer etter en intern dialog for å sørge for at informasjonen ikke var misvisende.

Fengsel

Trond Arne Aas ble likevel dømt til 11 måneders fengsel for innsidehandel. Retten kom til at Aas, da han solgte 380.000 aksjer gjennom sitt eget investeringsselskap slutten av april 2012, hadde innsideinformasjon knyttet til kapitalbehovet i Funcom og en pågående prosess for å hente inn penger. Retten mener dette er innsideinformasjon.

«Retten er heller ikke i tvil om at Aas var klar over dette», står det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen får Aas inndratt 7.815.270 kroner. Han mister også retten til å drive virksomhet og være daglig leder av et selskap eller sitte i et selskaps styre i ett år. 

– Han er frifunnet for 90 prosent av det denne saken dreie seg om. Tiltalen for markedsmanipulasjon, som var utgangspunktet for Økokrim, falt helt, sier Aas' forsvarer Frode Sulland til DN.

Han omtaler dommen som et «dramatisk nederlag» for Økokrim.

– Om Økokrim prøver seg på si at de har fått domfellelser, er det sentrale at Oslo tingrett setter tilside det denne saken har handlet om; nemlig å få domfellelse for markedsmanipulasjon, sier Sulland, som mener Økokrim har gått høyt ut på banen med krenkende uttalelse som har rammet enkeltperson.

– Svært alvorlig at man reiser en sak på et så sviktende grunnlag, sier Sulland, som allerede fredag opplyser at hans klient kommer til å anke dommen.

Også Funcoms tidligere nestleder, Torleif Ahlsand, ble dømt for innsidehandel. Ahlsand fikk en straff på ett år og én måneds fengsel. Fra ham inndras et utbytte på 4.786.650 kroner, og han ble i likhet med Aas idømt rettighetstap for ett år.

For Ahlsands del er retten kommet til at hans kunnskap om at Aas skulle slutte som toppsjef i selskapet, var å betrakte som innsideinformasjon. At Funcom-aksjen steg samme dag som Aas' fratreden ble kjent, mener retten skyldes andre forhold.

«Retten er etter en samlet vurdering ikke i tvil om at Aas' avgang ville bli oppfattet som negativ for selskapet», heter det i dommen.

 Retten trekker frem at det skulle lite til for å påvirke aksjekursen og at den ikke er i tvil om at Ahlsand forsto dette.

– Vurderer anke

Advokat Bjørn Stordrange, som er forsvarer for Ahlsand, sier til DN at hans klient er glad for å ha blitt frifunnet for det mest alvorlig forholdet.

Dømt til fengsel. Trond Arne Aas.
Dømt til fengsel. Trond Arne Aas. (Foto: Javad M. Parsa)
Dømt til fengsel. Tidligere finansdirektør Bjørn Ottar Toften. 
Dømt til fengsel. Tidligere finansdirektør Bjørn Ottar Toften.  (Foto: Ståle Andersen)
Frikjent. Morten Schjelle Larssen.
Frikjent. Morten Schjelle Larssen. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Tingrettens premisser tegner et annet bilde enn det Økokrim har forsøkt å få frem. Likevel er Ahlsand uenig i domfellelsen for restdelen av tiltalen, og han og vi vil bruke de neste ukene på å gjennomgå dommen og vurdere ankespørsmålet.

– Hva med straffeutmålingen?

– Først og fremst har vi vært opptatt av skyldspørsmålet, men Økokrim påsto en straff på tre år og ti måneder. Reaksjonene er nesten er fjerdedel av det. Men det skulle vært null.

For Bjørn Ottar Toften, som tidligere var finansdirektør i Funcom, var det også kunnskap om at Aas kunne være på vei ut av selskapet, som ble utslagsgivende. Toften ble dømt til 85 dagers fengsel, samt at han må tåle en inndragning på 292.032 kroner som retten mente han urettmessig tjente på salget.

Anders Brosveet som forsvarer Toften, sier han og klienten er fornøyd med at to av tre grunnlag for tiltalen er underkjent av retten. 

– Så er vi nokså undrende til at det å ha fått høre at administrerende direktør vurderer å ta en samtale med styret om sin fremtidige stilling, skal være presise opplysninger. Det er nærliggende at vi kommer til å vurdere hva vi skal gjøre med dommen i lys av det, sier Brosveet.

– Grundig

Morten Schjelle Larssen, som var Funcoms salgs- og markedsdirektør rundt utviklingen og lansering av The Secret World, ble frifunnet for innsidehandel av retten. Larsen solgte 25.000 Funcom-aksjer som han hadde fått som del av selskapets opsjonsprogram, rett før spillet ble lansert. Økokrim mente det var fire forhold som gjorde at Larssen skulle dømmes for innsidehandel. Dette avviste retten, som mente det ikke var ført «tilstrekkelig bevis» for at Larssen hadde innsideinformasjon ved salget.

 Hans forsvarer Kai Vaag, som forsvarer Larssen, håper saken er over for Larssens del.

«Jeg opplever at dommen er meget grundig, og legger til grunn hva Larssen selv og uavhengige vitner fra inn- og utland har forklart helt siden Økokrim startet etterforskning. Larssen er selvfølgelig lettet over resultatet. Vi håper nå at saken for Larssens del avsluttes, og at han nå etter flere år med anklagen hengende over seg omsider kan få mulighet til å se fremover og få et normalt liv igjen, skriver Vaag i en epost.

Tilfreds med domfellelsene

Selv om én tiltalt ble fullstendig frifunnet og to andre ble frifunnet for deler av tiltalen, er Økokrim tilfreds.

Politiadvokat Lars-Kaspar Andersen legger vekt på at tre personer som tidligere var sentrale i Funcom ble domfelt for innsidehandel.

– Det er Økokrim tilfreds med, sier Andersen på vegne av Økokrim. Han tilhørte aktoratet under rettssaken.

Andersen siterer fra fra dommen:

«Alle tre domfelte hadde sentrale tillitsverv for Funcom, og innsidehandelen utgjorde derfor alvorlige tillitsbrudd overfor selskapet. Den undergravet tilliten til Funcom-aksjen og var egnet til å skade selskapets omdømme».

– Økokrim deler disse oppfatningene, sier politiadvokaten.

Under rettssaken la Økokrim ned påstand om betydelig strengere straffer enn det retten nå har utmålt. Økokrim la ned påstand om at Trond Arne Aas måtte dømmes til fengsel i tre år og ti måneder og et rettighetstap i tre år. For Ahlsand la aktor ned påstand om tilsvarende straff, i tillegg til at Økokrim mente begge skulle tåle inndragning av gevinstene.

Dommene lyder på fengsel i 11 måneder for Aas, ett år og én måned for Ahlsand og rettighetstap i ett år for begge, samt inndraging.

– Straffeutmålingen reflekterer at dommen legger til grunn et mindre omfang av de alvorlige forbrytelsene de er dømt for. Saken er omfattende. Det er en lang dom på 84 sider. Vi vil gå grundig gjennom dommen før vi tar stilling til en anke.

– Har du noen kommentar til at dere ikke fikk domfellelse på alle tiltalepunktene knyttet til innsidehandel?

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljer i dommen, svarer Andersen i Økokrim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.