Advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm har ledet større interngranskninger i blant annet Yara International og LO i kjølvannet av Yssen/Valla-saken. Torsdag snakker han om varslervern på DNs konferanse om økonomisk kriminalitet.

Fougner tar til orde for at Norge trenger en egen varslerlov som gjør det lettere for varslere å stå frem. Dagens varslervern, som i praksis er et forbud mot at arbeidsgiver gjengjelder mot en arbeidstager som varsler om kritikkverdige forhold, er ikke nok, mener han.

– Vi må anerkjenne samfunnsnytten av varsling, vi må anerkjenne varsleren, sier Fougner til DN.

Varsler og tidligere bankansatt Bradley Birkenfeld møtte Økokrim-sjef Trond Eirik Schea under DN-konferansen om økonomisk kriminalitet torsdag.
Varsler og tidligere bankansatt Bradley Birkenfeld møtte Økokrim-sjef Trond Eirik Schea under DN-konferansen om økonomisk kriminalitet torsdag. (Foto: Mikaela Berg)

Han viser til opplevelsene til den amerikanske bankmannen Bradley Birkenfeld som entret talerstolen før ham på konferansen. Birkenfeld jobbet tidligere for den sveitsiske banken UBS, men endte med å si opp jobben sin da banken ikke tok hans varsling på alvor. 

Etter at Birkenfeld overleverte sine egne dokumenter på at UBS brøt amerikanske lov, fikk han to års fengsel. Etter soningen fikk han en belønning fra myndighetene på 104 millioner dollar, rundt 750 millioner kroner på det tidspunktet.

Helt vs. sviker

– Nå reiser han verden rundt som en helt og forteller sin historie, bemerker Fougner, som forsikrer at han ikke mener den økonomiske belønningen behøver å være i samme størrelsesorden.

– Men vi må se på en godtgjørelsesordning. At man blir betalt av samfunnet for å gjøre en samfunnsnyttig oppgave. Da blir man en helt snarere enn en som brøt ut av rekkene, understreker advokaten.

Fougner tar også til orde for et varslingsombud og lufter om det kan legges inn under Sivilombudsmannen.

– Sivilombudsmannen har i dag ansvar for å følge opp forvaltningen lovbrudd. Det kan være at det ansvarsområdet kan utvides til å gjelde ivaretakelse av varslere, begrunner han.

Blir verre

– Det er veldig vanskelig å være varsler, og det blir bare verre, sier Fougner. Han peker på at man trenger en ekte åpenhetskultur for at varslere skal tørre å stå frem.

– Det krever at ledelsen er skikkelig interessert. At det er lov å gjøre feil og at det blir mindre skummelt å varsle om feil, sier Fougner.

– Hvis det er en åpenhetskultur er det ikke behov for å verne varsleren. Da blir du ikke hengt for å varsle. Behovet for vern er det hvor klimaet er dårlig. 

Advokaten peker også på at varsling er viktig for hele samfunnet.

– Ikke minst er det viktig for pressen, for at den fjerde statsmakt skal kunne oppfylle sin rolle. Pressen trenger tips.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik ser det ut på Gardermoen når bagasjehåndteringen blir robotifisert
På nye OSL får bagasjen eget hotell som skal håndtere opp til 230 000 bagger i uken.
01:25
Publisert: