Riksrevisjonens rapport om det mye omtalte byggeprosjektet ble oversendt Stortinget og lagt fram tirsdag.

- Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.

Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var "betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet". I statsbudsjettet for 2017 ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 1,4 til 1,8 milliarder kroner.

- Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen, sier Schjøtt-Pedersen.

- Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.

Omfattende kritikk

Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner. Dette er noen av Riksrevisjonens hovedkonklusjoner:

* En kraftig kostnadsøkning kan bare delvis forklares med at prosjektet har endret karakter.

* Bedre kvalitetssikring kunne avdekket svakheter.

* Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.

* Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag.

- Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene. Det har vært mangelfulle utredninger og mangelfull kvalitetssikring, sier Schjøtt-Pedersen.

Flere spørsmål

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) valgte å svare på kritikken i form av en pressemelding allerede før Riksrevisjonen hadde lagt fram sin rapport.

- Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.

- Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten.

Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.

-Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.

Kontrollsak

Stortingets byggeprosjekt er blitt kraftig kritisert for kostnadsoverskridelsene. I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.

Stortinget startet i 2011 planleggingen av prosjektet, som omfatter totalrenovering av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak under Wessels plass og innkjøringstunnel til varemottaket og garasjen.

Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt "en rekke tiltak" i 2014. Prosjektet har nå god styring, ifølge Thommessen. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.