Det er kysten av Skandinavia, Tyskland, Nederland og England som antas å få den høyeste vannstanden. Det er ventet at havet stiger mer der enn gjennomsnittet ellers på jorda, heter det i studien, som er gjennomført av forskere ved universitetet i København.

– Det er en interessant studie, gjort av seriøse forskere, sier professor Helge Drange ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. 

– Men de baserer seg på det verst tenkelige scenario, nemlig at vi ikke skal klare å redusere klimagassutslippene. Det håper vi jo at vi skal klare. Men studien bør uansett være et viktig varsku, understreker Drange.

– Deler av Europa får høyere havstigning enn andre steder på kloden, blant annet på grunn av endringer i gravitasjonen, sier en av forskerne som står bak studien, Aslak Grinsted ved Universitetet i København. Studien presenteres på nettstedet RTCC.

Dramatisk

Havstigningen i deler av Europa blir ut fra denne studien høyere enn FNs klimapanels gjennomsnittsberegninger forutsatt at temperaturen stiger hele 4 grader som følge av den globale oppvarmingen.

Studien anslår en 50 prosents sannsynlighet for at London kan å få en havstigning på 0,8 meter.

– At man skal få et økt havnivå på like under meteren dette århundre i England, er blitt sett på som svært utenkelig. Men våre nye beregninger viser at vi ikke kan utelukke en stigning på opp til 1,75 meter i løpet av dette århundre, sier Grinsted.

For Nederland er de mest optimistiske anslagene i dag en havnivåstigning på 0,83 meter.

– Men våre beregninger viser nå at det er 26 prosent mulighet for at man kan få en stigning på 1,05 meter – kanskje til og med så mye som 1,80 meter, sier Grinsted.

– Begge land har allerede iverksatt tiltak for å beskytte kysten mot havstigning, med blant annet voller, sluser og diker. Men er det nok, spør Grinsted.

Norge stiger

Drange påpeker at havnivåstigningen langs norskekysten begrenses av at landmassene som utgjør Norge, gradvis stiger.

– Selv om havet stiger raskere enn landet, kommer vi litt bedre ut enn mange andre.

Men forskerne i den nye studien beregner i sitt dystreste scenario at det er 5 prosent risiko for at havnivåstigningen i slutten av dette århundre vil være på 1,12 meter i Oslo og 1,42 meter i Bergen.

– Selv om det er lite sannsynlig, kan man jo sammenligne det med hvilken risiko vi er villige til å ta når vi setter oss i et fly. Ville vi gått om bord hvis vi trodde at det var 5 prosent sjanse for at det styrtet, spør Drange.

– Selv om dette er et verst tenkelig scenario, kommer forskerne med et viktig budskap. Det blir opp til politikerne å ta valgene – både når det gjelder reduksjon av klimagasser og tiltak for å hindre framtidige klimakonsekvenser, sier Drange.

 

Les også: Setter 12.000 års stabilitet i fare


  23.000 arter står i fare for å utryddes

  Verden må tilpasse seg usikker klimaframtid

 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.