Aldri før er det registrert større kjøp eller gevinst på noterte aksjer for husholdningene, som fra første kvartal i fjor til samme periode i år, ifølge SSB. Det er ganske rart at det måtte en pandemi til for at nordmenn skulle flytte mer av sparepengene fra bankinnskudd til aksjer og fond.