Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Ikke likt mellom kvinner og menn

Det er tilnærmet lik lønn for likt arbeid i Norge, men det er ikke lik lønn for arbeid av lik verdi.

Publisert: Oppdatert:

Menn er på sjøen. Kvinner på land i deltidsstillinger. Det gir store forskjeller i lønn.
Menn er på sjøen. Kvinner på land i deltidsstillinger. Det gir store forskjeller i lønn. (Foto: Mikaela Berg)