Før eller senere i løpet av en politisk skandale kommer spørsmålet om medienes rolle opp, og kostnadene det har for et menneske å stå i «drevet». På dette stadiet kan sympatien og synet på hvem som egentlig er offer snus, eller i det minste dele seg.