Fredag la konsulentselskapet Price Waterhouse Coopers (PwC) frem en 178 sider lang rapport om Forsvarets system for varsling. Mandatet var å se på regelverk og praksis. Der finner konsulentene betydelige systematiske svakheter med hvordan Forsvaret definerer, behandler og følger opp varslingssaker.

31. oktober hevet regjeringen det militære beredskapsnivået i Norge, etter råd fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Noe lignende har ikke skjedd på mange tiår.