Det internasjonale pengefondet (IMF) har beregnet den direkte og indirekte støtten til fossil energi:

  • I 2022 anslår IMF at forbruket av kull, naturgass og olje kostet 7,1 prosent av den totale verdiskapingen (bnp) i verden. Målt i dollar utgjorde fossilstøtten 7 000 milliarder.