ONS-messen i Stavanger er alltid et godt barometer på trykket som Norges viktigste næring er under. I år er det lettelse å spore. Toppledere DN har snakket med føler at nå er oljeskammen død.

Bransjen har nemlig fått bekreftet hvor viktig norsk olje, og i særdeleshet gass, er for energisikkerheten til Europa.