Lege, transaktivist og sexologiprofessor emerit, Esben Esther Pirelli Benestad (73), kjemper i disse dager for sin faglige ære og sitt ettermæle. I februar ble Benestad fratatt legeautorisasjonen etter en knusende rapport fra Helsetilsynet.

Ifølge rapporten har Benestad drevet mangelfull utredning av pasienter og uforsvarlig utskriving av vanedannende medisiner i en slik grad at det har gått utover pasientsikkerheten.