12. juni 2020 vedtok et flertall på Stortinget å gjøre midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Fristen for søknader om plan for utbygging og drift (PUD) av nye gass- og oljefelt på norsk sokkel løper ut 31. desember i år. Prosjektene må være godkjent av Olje- og energidepartementet før 1. januar 2024 for å komme inn under de midlertidige reglene.

– Hvilke skattelettelser får oljeselskapene i de midlertidige skattereglene som ble vedtatt våren 2020, og som erstattet reglene som gjaldt til og med 2019?

– Under de midlertidige reglene kan oljeselskapene trekke fra mer av investeringskostnadene tidligere enn under de gamle reglene.